Výbor pro energii a hospodářství (Committee on Energy and Commerce)

Výbor je jedním z nejstarších výborů ve Sněmovně, byl založen už v roce 1795. Rozsah jeho kompetencí je opravdu široký, nejširší v rámci sněmovních výborů. Projednává totiž mj. otázky telekomunikací, ochrany spotřebitele, kvalitu životního prostředí či energetickou politiku. Dohlíží na mnoho federálních agentur a úřadů a celkově je jejím cílem zajištění hospodářského růstu a řešení současných problémů digitálního věku.

V současném Kongresu má 55 členů a 6 specializovaných podvýborů.

Agenda a dokumenty

Aktualizováno: 31.08.2022