Výbor pro energii a hospodářství (Committee on Energy and Commerce)

NÁZEV_VÝBORU

Výbor je jeden z nejstarších výborů ve Sněmovně, byl založen už v roce 1795. Rozsah jeho kompetencí je opravdu široký, nejširší v rámci sněmovních výborů. Projednává totiž mj. otázky telekomunikací, ochrany spotřebitele, kvalitu životní prostředí či energetickou politiku. Dohlíží na mnoho federálních agentur a úřadů a celkově je jejím cílem zajištění hospodářského růstu a řešení současných problémů digitálního věku.

 

V současném Kongresu má 54 členů a 6 specializovaných podvýborů.

Agenda a dokumenty

Regulace pokusů na zvířatech

Výzkum flavivirů

Revitalizace průmyslových zón

Aktualizováno: 17.04.2017