Výbor pro zahraniční vztahy (Committee on Foreign Affairs)

Výbor patří mezi opravdové sněmovní kmety, protože jeho přímý předchůdce vznikl už v roce 1775. Tehdy byl založen ještě Kontinentálním kongresem pro kontakt s Velkou Británií, Irskem a ostatními částmi světa. V současnosti se zabývá legislativou týkající se zahraniční politiky, geopolitické postavení USA a vztahů k jednotlivým zemím světa. Řeší otázky související mj. s mezinárodním právem, diplomacií, budováním míru, propagací demokracie či rozvojovou pomocí.

Oficiálně v rámci Kongresu vznikl v roce 1812. V současném Kongresu má 48 členů a 6 specializovaných podvýborů.

Agenda a dokumenty

Aktualizováno: 26.08.2022