Výbor pro zahraniční vztahy (Committee on Foreign Affairs)

NÁZEV_VÝBORU

Výbor patří mezi opravdové sněmovní kmety, protože jeho přímý předchůdce vznikl už v roce 1775. Tehdy byl založen ještě Kontinentálním kongresem pro kontakt s Velkou Británií, Irskem a ostatními částmi světa. V současnosti se zabývá legislativou týkající se zahraniční politiky, geopolitické postavení USA a vztahů k jednotlivým zemím světa. Řeší otázky související mj. s mezinárodním právem, diplomacií, budováním míru, propagací demokracie či rozvojovou pomocí.

 

Oficiálně v rámci Kongresu vznikl v roce 1812. V současném Kongresu má 48 členů a 6 specializovaných podvýborů.

Agenda a dokumenty


Vojenská spolupráce na Blízkém východě: výzkumná zpráva, návrh zákona, důvodová zpráva

Spojené státy a OSN: výzkumná zpráva, návrh zákona, důvodová zpráva

Reforma poskytování zahraniční pomoci: výzkumná zpráva, návrh zákona, důvodová zpráva

Aktualizováno: 19.08.2019