Výbor pro justici (Comittee on the Judiciary)

NÁZEV_VÝBORU

Již v roce 1816 byl ustaven tento výbor. Jeho vliv však nelze přičítat pouze jeho tradici, ale i významu témat, kterými se zabývá. Řeší totiž nejen široké spektrum ústavněprávních témat, ale obecně témat, která se dotýkají spravedlnosti jako celku. Kontroluje totiž Ministerstvo spravedlnosti včetně FBI a zásadním způsobem může promluvit do nominace soudců. Zabývá se problematikou lidských práv, duševního vlastnictví či ústavních dodatků.

 

V současném Kongresu má 20 členů a 6 specializovaných výborů.

Agenda a dokumenty


Úprava podmínek podstoupení umělého přerušení těhotenství: výzkumná zpráva, zákonná předloha, důvodová zpráva

Revize prezidentských válečných pravomocí: výzkumná zpráva, zákonná předloha, důvodová zpráva

Seznam členů:
Tradicionalisté Aljaška Matěj  Prokop
Tradicionalisté Nevada Ondřej  Tichý
Tradicionalisté Tennessee Vendula Kotyzová
Nová pravice Georgie Zbyněk Gazdík
Nová pravice Montana Jan  Doležal
Liberální republikáni Idaho Matěj Frouz
Noví demokraté New York Václav Malina
Sociální liberálové Havaj Samuel Galan
Sociální liberálové Maryland Roman Šafář
Progresivisté Maine Filip Kožíšek
Progresivisté Rhode Island Pavlína Hubáčková
Amnesty International Ondřej Woznica
Ministerstvo zdravotnictví Marie Silná
The American Christian Lobbyists Association Jiří Makovský

Aktualizováno: 11.09.2017