Sněmovna reprezentantů

Sněmovna reprezentantů je početnější komorou amerického Kongresu, její zastoupení odráží počet obyvatel jednotlivých států. Celkem 435 poslanců je voleno každé dva roky v jednomandátových obvodech uvnitř států Unie.

Počet poslanců na daný stát se určuje každých deset let, přičemž na každý stát připadá nejméně jeden poslanecký mandát. Mimo ně ve Sněmovně reprezentantů zasedá ještě 6 delegátů, zástupců amerických teritorií a Washingtonu D. C., kteří na rozdíl od poslanců nezastupují žádný členský stát Unie a proto nesmějí hlasovat na plenárních zasedáních, byť mají jinak úplně stejná práva jako běžní poslanci.

V čele sněmovny stojí její předseda (Speaker of the House). Řídí schůze Sněmovny, do značné míry určuje program jednání a všeobecně je jedním z výrazných politických činitelů, který disponuje řadou zvláštních pravomocí.

Stranické vedení v obou stranách představují vůdci sněmovní většiny a sněmovní menšiny, jimž jsou podřízeni straničtí whipové. Úkolem tohoto stranického vedení je zjišťovat stanoviska jednotlivých členů strany, koordinovat své poslance a jejich aktivity na půdě Sněmovny, zajišťovat účast na hlasování a hlasy od druhé strany. Všichni poslanci určité strany tvoří stranický sněmovní výbor a mimo něj se pak organizují v různé kluby (caucus), jež jsou organizovány coby stranické frakce dle různých ideových proudů uvnitř stran a jako takové se snaží ovlivnit politiku celé strany tím či oním směrem.

Mnohem důležitější roli hrají v práci celé Sněmovny její stále výbory, „tažní koně Kongresu“, v nichž probíhá většina práce zákonodárného sboru a které jsou zaměřeny tak, aby pokrývaly veškeré aspekty politiky.

Mandáty ve Sněmovně reprezentantů doporučujeme zejména účastníkům, kteří se ČMAKu účastní poprvé a nemají ještě zkušenosti z politických simulací. Většina jednání bude totiž probíhat v rámci výborů, tedy menších skupin. Na výběr bude z šesti výborů: výboru pro energii a hospodářství; výboru pro národní bezpečnost; výboru pro školství a práci; výboru pro dohled a reformu; výboru pro zahraniční vztahy; a výboru pro vědu, vesmír a technologie. Zkušenějším účastníkům doporučujeme účast v modelovém Senátu, kde bude jednání probíhat převážně na slavnostním plénu.

 

 

Jednací řád ČMAK 2022

Trestní zákoník Kongresu

 

Aktualizováno: 02.09.2022