Sněmovna reprezentantů je početnější komorou amerického Kongresu, její zastoupení odráží počet obyvatel jednotlivých států. Celkem 435 poslanců je voleno každé dva roky v jednomandátových obvodech uvnitř států Unie.

Počet poslanců na daný stát se určuje každých deset let, přičemž na každý stát připadá nejméně jeden poslanecký mandát. Mimo ně ve Sněmovně reprezentantů zasedá ještě 6 delegátů, zástupců amerických teritorií a Washingtonu D. C., kteří na rozdíl od poslanců nezastupují žádný členský stát Unie a proto nesmějí hlasovat na plenárních zasedáních, byť mají jinak úplně stejná práva jako běžní poslanci.

V čele sněmovny stojí její předseda (Speaker of the House). Řídí schůze Sněmovny, do značné míry určuje program jednání a všeobecně je jedním z výrazných politických činitelů, který disponuje řadou zvláštních pravomocí.

Stranické vedení v obou stranách představují vůdci sněmovní většiny a sněmovní menšiny, jimž jsou podřízeni straničtí whipové. Úkolem tohoto stranického vedení je zjišťovat stanoviska jednotlivých členů strany, koordinovat své poslance a jejich aktivity na půdě Sněmovny, zajišťovat účast na hlasování a hlasy od druhé strany. Všichni poslanci určité strany tvoří stranický sněmovní výbor a mimo něj se pak organizují v různé kluby (caucus), jež jsou organizovány coby stranické frakce dle různých ideových proudů uvnitř stran a jako takové se snaží ovlivnit politiku celé strany tím či oním směrem.

Mnohem důležitější roli hrají v práci celé Sněmovny její stále výbory, „tažní koně Kongresu“, v nichž probíhá většina práce zákonodárného sboru a které jsou zaměřeny tak, aby pokrývaly veškeré aspekty politiky.

Mandáty ve Sněmovně reprezentantů doporučujeme zejména účastníkům, kteří se ČMAK účastní poprvé a nemají ještě zkušenosti z politických simulací. Přípravný program bude zaměřen převážně na prohlubování argumentačních dovedností a posílení motivace k aktivní účasti na jednání. Zkušenějším účastníkům doporučujeme účast v modelovém Senátu, kde budeme klást důraz na vysokou odbornou úroveň debaty.

AGENDA SNĚMOVNÍCH VÝBORŮ PRO ČMAK 2017:

Výbor pro energii a hospodářství: Regulace pokusů na zvířatech, Výzkum flavivirů, Revitalizace průmyslových zón
Výbor pro národní bezpečnost: Soukromé věznice, Ochrana letišť, Prevence radikalizace mladistvých
Výbor pro přírodní zdroje: Ochrana korálových útesů, Omezení světelného znečištění, Nakládání s jaderným odpadem
Výbor pro školství a práci: Revize Common Core, Prevence radikalizace mladistvých, Podmínky podpory v nezaměstnanosti
Výbor pro vládní dohled: Budoucnost vesmírného programu, Ochrana whistleblowerů, Soukromé věznice
Výbor pro zahraniční vztahy: Americko-izraelské strategické partnerství, Budoucnost vztahů s Kubou, Jihočínské moře

Podklady k jednotlivým bodům agendy a další podrobnosti o dění ve výborech budou zveřejněny v dohledné době. Sledujte náš facebookový profil, kde budeme o všech aktualitách včas informovat.

Organizační tým si vyhrazuje právo na změnu agendy, pokud nás k tomu donutí například organizační potřeby (například nutnost spojit dva výbory z prostorových důvodů).

Aktualizováno: 11.04.2017