Senát

senate_200Senát Kongresu Spojených států amerických je obecně vnímán jako horní parlamentní komora. Ústava Spojených států jej zřídila jako shromáždění založené na principu rovnosti států. Stát Delaware, třebaže má jednoho poslance, je tedy v Senátu roven státu Kalifornie, který má jako nejlidnatější stát poslanců třiapadesát. Jelikož má Senát především hájit zájmy států a jejich nezávislost, bývá odborně označován za komoru federativní, tedy komoru dbající na zachování principů federální dělby moci.

Oproti Sněmovně reprezentantů byl Senát obdařen také delším funkčním obdobím (mandát senátora trvá 6 let, každé dva roky se obměňuje 1/3 senátorů) a silnějšími pravomocemi, zejména v oblasti zahraniční politiky a vyvažování ostatních složek moci. Bez jeho souhlasu nemohou být podepsány žádné zahraniční smlouvy ani jmenováni vyslanci, soudci a jiní vysocí úředníci včetně členů vlády. Procedurou impeachmentu má navíc Senát možnost soudit prohřešky představitelů státní moci a odvolat je z funkce.

Coby méně početné grémium (dnes 100 senátorů vůči 435 poslancům, v době vzniku 26 senátorů) je též Senát pojistkou nejen proti porušování práv států, ale proti přehmatům a vášním Sněmovny reprezentantů. S tím souvisí i rovné postavení Senátu – Ústava mu výslovně přiznává stejný podíl na legislativě jako má Sněmovna.

Oficiálním předsedou Senátu je viceprezident USA, jenž však své povinnosti vykonává čistě formálně a z principu do fungování Senátu nezasahuje. V běžném řízení Senátu jej tak zastupují straničtí představitelé (whipové), kteří rozhodují o programu a organizaci komory. Procedurální a ceremoniální otázky pak zodpovídá dočasný předseda (president pro tempore), který též předsedá Senátu, není-li přítomen viceprezident.


Senátorské posty doporučujeme především zkušenějším účastníkům, kteří už mají za sebou alespoň jeden ročník ČMAK nebo několik obdobných projektů. Jednání bude probíhat převážně v rámci slavnostního pléna padesátky senátorů, kde bude každý vedle svých stranických postojů zastupovat jeden z amerických států. Jednání v rámci výborů bude věnován jeden den, přičemž je na výběr z výboru pro justici; výboru pro ozbrojené složky a výboru pro přírodní zdroje. Nováčkům nebo méně zkušeným účastníkům doporučujeme účast v modelové Sněmovně reprezentantů.

 

 

Jednací řád ČMAK 2022

Trestní zákoník Kongresu

Aktualizováno: 02.09.2022