Lobbisté

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj.

Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem. Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.

Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Seznam pozic lobbistů pro ČMAK 2019:                                

Lobbisté tento rok nebudou zasedat v jednom výboru, ale budou vázáni na související agendu.

Boeing Co.

Nadnárodní korporace Boeing Co. kromě letecké techniky vyrábí také vojenskou techniku a zbraně, v jejichž dodávání je dle příjmů celosvětově na druhém místě. Pro tuto společnost, která se názorově jednoznačně nepřiklání ani k Demokratům, ani k Republikánům, je jednání na půdě Kongresu ideální příležitostí, jak hájit zájmy podobných podnikatelských subjektů, a jak si zajistit vhodné podmínky pro budoucí obchody se zbraněmi. To také bude hlavním úkolem lobbisty zastupujícího tuto bohatou a vlivnou korporaci.

 

Peace Action

Jedná se o neziskovou mírovou organizaci, která prosazuje založení zahraniční politiky USA na společné bezpečnosti a mírovém řešení mezinárodních konfliktů. Lobbistu za Peace Action tak bude při jednání čekat výzva v podobě boje za snížení ozbrojování a také přesvědčování kongresmanů k pacifistickému řešení konfliktních situací.

 

Lockheed Martin

Pravděpodobně nejvýznamnější společnost svého druhu se zabývá obranným nebo leteckým průmyslem – přes tři čtvrtiny jejího zisku přichází z armádních zakázek, nejvíce pro USA, pro které zajišťuje až 10 % všech technologických, které vláda zadává soukromým subjektům. Celosvětově zaměstnává na 126 000 lidí. Lobbista této bohaté a respektované firmy bude hájit zájmy podnikatelů obecně v obranném průmyslu.

 

Transparency International

Transparency International je nezisková nevládní organizace bojující proti korupci. Zabývá se hodnocením stavu korupce ve světě, připravuje kroky vedoucí k jejímu omezení a kontroluje vládní činitele a orgány, u kterých hrozí riziko korupčního jednání. Lobbista za Transparency se bude, celkem logicky, snažit dosáhnout co největší míry otevřenosti státu a transparentnosti.

 

US Chamber of Commerce

Jedná se o lobbistickou organizaci obhajující zájmy podnikatelské sféry, už ze své podstaty je proto úzce provázaná s republikány, případně s konzervativními demokraty. Do svých lobbistických praktik vkládá více peněz než kdokoliv jiný, také proto je její vliv považovaný za ohromný. Lobbista za US Chamber of Commerce bude svými obrovskými finančními prostředky hájit zájmy obchodníků všech druhů a prosazovat co nejmenší zásahy státu do obchodu.

 

Business Roundtable

Jedná se o obchodní asociaci CEO´s  a generálních manažerů amerických korporací, přičemž reprezentuje více než 100 největších společností napříč odvětvími. Mezi její členy patří významné společnosti, jako např. JPMorgan Chase, General Motors či Johnson&Johnson, díky čemuž se BRT těší velkému vlivu. Při jednáních bude organizace, názorově bližší k Republikánům, vystupovat nejen jako organizace hájící zájmy svých členů, ale bude jednat i z pohledu zaměstnavatele.

Jejím primárním cílem je obecně podpora podnikání, volného trhu a daňových zvýhodnění velkých firem.

 

Military Officers Association of America

Jedná se o neziskovou organizaci a zároveň největší a nejvlivnější sdružení vojenských důstojníků, hovořící o silné národní obraně a zastupující zájmy vojenských důstojníků a jejich rodin v každé fázi jejich kariéry.

 

AIPAC

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti se řadí (pro mnohé překvapivě) mezi vůbec nejvlivnější lobbistické organizace v americkém Kongresu. Jak již název napovídá, jedná se o proizraelskou, ergo tedy protiíránskou a protipalestinskou lobby, která se zasazuje o co největší spolupráci USA a Izraele a hledání společné cesty v mezinárodní politice. Zástupce AIPAC bude disponovat obrovskými finančními možnostmi.

 

Amnesty International

Amnesty je se svými 55 lety zkušeností a 7 miliony členů a příznivců považováno za jednu z nejvlivnějších nevládních neziskových organizací vůbec. Prosazuje ochranu lidských práv v celosvětovém měřítku a pomáhá jedincům, jejichž lidská práva jsou pošlapávána. Zástupce této organizace bude mít nelehký úkol přesvědčovat senátory o důležitosti ochrany lidských i občanských práv všech bez rozdílů, doma i ve světě.

 

G4S

G4S je dle příjmů největší security firmou na světě, přičemž své služby poskytuje vládním i podnikatelským subjektům. Její práce spočívá v tom, že u bezpečnostních hrozeb hodnotí současná i budoucí rizika, a navrhuje bezpečná řešení vedoucí k minimalizaci jejich dopadů. Stejným způsobem by měl k jednání přistupovat i lobbista této společnosti, jehož úkolem při jednání bude nejen poskytnout fundovanou analýzu bezpečnostních rizik a jejich řešení, ale také hájit zájmy podnikatelů v odvětví bezpečnosti a vytvořit co nejvíce příležitostí pro budoucí obchody G4S. Při tom se bude moci spolehnout nejen na obrovské finanční zdroje, ale také na vliv této respektované společnosti.

 

Koch Industries

Jedná se o americký soukromý konglomerát energetických společností. Kromě pobočky v USA mají pobočky v 60 zemích ve světě. Zaměřují se na těžbu ropy, petrochemii, zpracovávání minerálů a další. Také poskytují finanční produkty politickým kampaním a investiční poradenství.

 

Comcast

Comcast Corporation je americký nadnárodní telekomunikační a mediální konglomerát se sídlem ve Filadelfii. Kromě mnoha dceřiných společností Comcast řídí také některé známé kabelové televizní kanály, jako jsou například USA network, Syfy nebo NBCSN. Podle výnosů se jedná o největší mediální korporaci na světě. Při jednáních v Kongresu se tak bude moci lobbista za Comcast Corporation spolehnout na nemalý obnos finančních prostředků, který bude mít vždy po ruce.

 

Arcelor Mittal USA

Celosvětově největší producent oceli se závody ve více než 60 státech. Od roku 2006, kdy společnost vznikla spojením indických a lucemburských závodů, spolehlivě roste a v současnosti zaměstnává více jak 300 000 pracovníků. V rámci USA je vlivná především na středozápadě, kde poskytuje tisíce pracovních míst ve státech jako Indiana, Ohio či Pennsylvania. Vliv však bude mít nejen na kongresmany a senátory pocházející z těchto států, nýbrž na celou republikánskou stranu.

 

Human Rights Watch

Mezinárodní nevládní organizace věnující se výzkumu a obhajobě lidských práv. Ústředí se nachází v New Yorku, ale kanceláře má po celém světě. Human Rights Watch produkuje výzkumné zprávy a rešerše porušování lidských práv a norem, které jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodně přijatých lidskoprávních standardech. Tímto k porušování lidských práv přitahuje mezinárodní pozornost a snaží se tlačit na vlády a mezinárodní organizace, aby zjednaly nápravu. Zástupce HRW tak bude i na ČMAK muset najít způsob, jak donutit poslance uznat nutnost ochrany lidských práv doma i ve světě.

 

National Taxpayer Union

Jedná se o konzervativní svaz daňových poplatníků USA, založený v roce 1977. Považuje se za nejstarší a největší organizaci daňových poplatníků ve státech, která zahrnuje 362 tisíc členů po celém světě. Je úzce spojena s neziskovou organizací National Taxpayers Union Foundation. Organizace vyvinula metodu určení, jak jsou členové kongresu fiskálně odpovědní. Tato stupnice se používá k určení, zda je pravděpodobné, že člen kongresu bude hlasovat odpovědně z hlediska financí.

 

AFL-CIO

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

The American Christian Lobbyists Association

Konzervativní náboženské grassroots lobby, jehož úkolem na půdě Kongresu bude zastávat ty pravé křesťanské hodnoty, případně se snažit vyvést zbloudilé kongresmany a kongresmanky ze scestí. Esem v rukávu zástupce Americké křesťanské asociace lobbistů při vyjednávání sice nebude velké množství šeků, ale vždy se bude moci opřít o to, co káže Bible.

 

U.S. Council of Muslim Organizations

U.S. Council of Muslim Organizations je koalicí tvořenou hned několika nejvýznamnějšími muslimskými organizacemi v USA. Organizace byla založena, aby sjednotila jejich přístup ke všemožným problematikám a efektivněji tak hájila zájmy muslimské komunity. Právě boj za tyto zájmy na půdě amerického Kongresu bude úkolem lobbisty, reprezentujícího USCMO při letošních jednáních.

 

Organizaion of American States

Organization of American States je nejstarší regionální organizací na světě. OAS byla založena, aby v zájmu zachování míru a zvýšení bezpečnosti pomáhala udržovat spolupráci a solidaritu mezi americkými regiony. Zástupce této organizace na ČMAK bude při jednání zdůrazňovat důležitost lidských práv a demokracie a lobbovat za to, aby se jednotlivé státy snažily skrze politický dialog dosáhnout konsensu, spravedlivému vůči všem stranám.

 

American Civil Liberties Union

Posláním této neziskové organizace, která funguje již téměř 100 let, je bojovat za zachování práv a svobod, které občanům USA garantují Ústava a zákony obecně. Organizace se zasazuje zejména proti příliš tvrdým trestům včetně trestu smrti, a naopak podporuje například práva LGBTQ komunity. Za tyto hodnoty se bude na půdě Kongresu bít i zástupce ACLU, při čemž mu bude oporou známé jméno i vliv, plynoucí z 1,2 milionu členů organizace.

 

Pfizer

Společnost Pfizer Inc. je přední světová biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji vlastních léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku. Tato společnost celosvětově zaměstnává více než 92 000 zaměstnanců a do výzkumu lékařských přípravků již investovala přes 7,69 miliard USD. Pfizer je jedna z nejvíce investujících společností do lobbingu. Kromě obrovského vlivu ve farmaceutickém průmyslu se tak zástupce této společnosti může spolehnout i na nevídané finanční možnosti.

 

United Technologies

Firma United Technologies byla založena v roce 1934. V současnosti má 205 000 zaměstnanců a je jeden z globálních leaderů na poli letecké a stavební techniky. Vyrábí letecké motory, klimatizace či výtahy. Tato společnost dodává součástky pro letadla firmy Airbus ale také pro stíhačky F35 firmy Lockheed Martin.

 

American Association for Physical Activity and Recreation

Nezisková asociace zhruba 8000 profesionálních trenérů, tělocvikářů, studentů a vedoucích pohybových skupinových aktivit, propagující důležitost aktivního způsobu života a celoživotní péče o fyzické zdraví (pohybu, ale i odpočinku) a jejich podporu ve státních institucích, školách i veřejném prostoru.  Kromě ovlivňování legislativy a koordinace svých členů v jejich působištích pořádá i populární workshopy a konference pro veřejnost – důležitá je přitom především otevřenost a inkluze, v co největší míře podporují zapojení fyzicky postižených, obézních či prostě jen k pohybu nepřivyklých osob.

 

Greenpeace

Nevládní nezisková organizace, která v současnosti kromě USA operuje po celém světě. Jejím posláním je ochrana životního prostředí, proto bude zástupce Greenpeace lobbovat za ochranu biodiverzity ve všech podobách. Zároveň bude jeho nelehkým úkolem přesvědčit kongresmany, aby zabránili znečišťování životního prostředí. Při jednáních mu bude dobrým pomocníkem globální známost zastupované organizace.

Aktualizováno: 27.05.2019