Lobbisté

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj.

Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem. Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.

Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Zkratky výborů: VDR – Výbor pro dohled a reformu, VEH – Výbor pro energii a hospodářství, VNB – Výbor pro národní bezpečnost, VŠP – Výbor pro školství a práci, VVVT – Výbor pro vědu, vesmír a technologie, VZV – Výbor pro zahraniční vztahy, VOS – Výbor pro ozbrojené složky, VPZ – Výbor pro přírodní zdroje, VJ – Výbor pro justici, PS – Plénum Senátu

Lobbisté mají přístup na určité body agendy daných výborů – nejsou tak přidruženi k jednomu výboru.

Seznam pozic lobbistů pro ČMAK 2021:                                

Tencent (VZV, VNB, VEH)

Tencent je čínská nadnárodní akciová společnost. Možná jste o ní zatím neslyšeli, ale patří mezi top 10 nejhodnotnějších značek světa. Tento čínský megaholding je největší videoherní společností na světě a také průkopníkem ve využívání umělé inteligence ke sledování a sbírání uživatelských dat. Provozuje v Číně oblíbenou a více než miliardou lidí používanou komunikační a platební aplikaci WeChat. Z letošní agendy bude lobbistu za Tencent zajímat hlavně problematika dezinformací, vztahů s Čínou, investicí a burzovního přístupu a hazardu.

Northrop Grumman (VOS, VNB, VZV)

Americká zbrojařská společnost věnující se leteckým a obranným technologiím. Mezi její nejznámější produkty patří stealth bombardér B-2 a dron RQ-4 Global Hawk. V oblasti vojenské techniky jde o třetí největší korporaci na světě. Pro tuto společnost je jednání na půdě Kongresu ideální příležitostí, jak rozvíjet obchodní příležitosti a chránit svůj byznys před přehnanými regulacemi. Lobbista zastupující tuto bohatou a vlivnou korporaci bude určitě chtít být přítomen u jednání o financování policejních složek a programu JROTC a neméně ho bude zajímat strategický vývoj v Africkém rohu či budoucnost Space Force.

Center for Strategic and International Studies  (VNB, VZV)

CSIS je centristický think tank (společnost zabývající se výzkumem a analýzou politiky), který patří mezi jedny z nejvíce respektovaných organizací tohoto druhu na světě. Už téměř 60 let je jeho hlavním cílem a posláním udržet americkou důležitost a prosperitu jako sílu dobra ve světě. Za tím účelem provádí studie a analýzy politických, ekonomických a bezpečnostních otázek po celém světě se zvláštním zaměřením na mezinárodní vztahy, obchod, technologie, finance, energie a geostrategie. Zástupce CSIS se tedy bude chtít věnovat problematice ochrany občanů, investic a burzovního přístupu, ale také otázce strategického vlivu v Africkém rohu.

Exxon   (VPZ, VVVT, VEH)

ExxonMobil je nadnárodní korporace se sídlem v Texasu, která podniká v těžebním průmyslu. Tato 6. největší ropná společnost světa je obviňována z vedení dezinformační kampaně zpochybňující globální oteplování, což sama razantně popírá. Lobbistu za ExxonMobil budou zajímat především body agendy týkající se regulace těžby a New Energy Deal, ale také Space mining.

Trump Organization  (VNB, VDR)

Obchodní impérium exprezidenta Donalda J. Trumpa a jeho dvou synů, které dobylo nejen Spojené státy, ale také velkou část světa. Předmět podnikání zahrnuje lukrativní investice, prodej nemovitostí, ale také restauratérství či zpravodajství. Kontroverzní, ale přesto silný hráč na poli amerického businessu potřebuje svoji oporu v Kongresu při projednávání otázek burzovního přístupu, Regulace politické reklamy a Revize SNAP. Úkolem lobbisty za Trump organisation bude nejen udržení prostoru k podnikání, ale také vytvoření vhodné půdy k potenciální prezidentské kampani Donalda Trumpa.

Color of Change   (VŠP, VNB, VJ, VDR)

Mladá nezisková organizace zabývající se především hájením spravedlnosti a lidských práv. V poslední době podniká kampaň proti policejní brutalitě a za podnícení debaty týkající se práv amerických občanů tmavé barvy pleti. Na tato témata narazíte také letos na ČMAKu. Konkrétně bude pro lobbistu za Color of Change zásadní Financování policejních složek, Revize SNAP, Reforma Vzdělávání a Gerrymandering Act. Současné šrámy na tváři americké politiky stále krvácí a bude na Vás, abyste právě nyní prosadili způsoby, jak napravit Spojené státy americké.

Nature Conservancy  (VPZ, VVVT, VEH)

Jedna z nejstarších organizací ochránců přírody přichází na půdu ČMAKu. Nature Conservancy byla založena již v roce 1951 a od té doby se stala jednou z důležitých aktivistických organizací světa. Na ČMAK letos přichází chránit přírodu při jednáních ohledně Regulace těžby, Vesmírné těžby a New Green Deal. Budoucnost naší planety potřebuje silného lobbistu, který dokáže obhájit názory statisíců ekologů, jenž stojí za touto organizací, a nasměruje Ameriku k zelenějšímu zítřku.

Facebook  (VVVT, VDR, VNB)

Facebook si ani letos nechce nechat proklouznout mezi prsty možnost ovlivnit dění na půdě Kongresu. Jak by také ne: Jedná se o světově nejpoužívanější sociální síť, registrující na 2,5 miliardy aktivních uživatelů. V posledních letech se však napříč světem šíří trend regulace technologických gigantů a nejeden kongresman si v tomto smyslu brousí zuby i na Facebook. Jeho zástupce tak bude mít na starost obhájení zájmů Silicon Valley v otázkách Copyright Act, problematiky politické reklamy a klíčového boje s dezinformacemi. A jak naznačily poslední události v Austrálii, boj to může být opravdu nesmlouvavý.

Scripps Research  (VŠP, VVVT)

Tato americká neziskovka zabývající se především vědou a výzkumem na poli biomedicíny bude chtít na půdě Kongresu bránit své zájmy týkající se genetického patentování, vzdělávání v oblasti přírodních věd, ale i adekvátní péče o válečné veterány. Zástupce Scripps Research se bude moct opřít o know-how renomovaného výzkumného institutu a nabídnou tak Kongresmanům a Kongresmankám širokou expertízu, díky níž jeho požadavky nebude lehké odmítnout.

AFL-CIO  (VDR, VPZ, VVVT, VEH, VŠP)

Ani letos nesmí na ČMAKu chybět silný zástupce odborů, kterým AFL-CIO bezesporu je. Jedná se o největší odborovou unii na půdě USA, která sdružuje více než 11 milionů zaměstnanců, jejichž zájmy bude třeba obhájit. Zástupci AFL-CIO toho budou mít na práci opravdu hodně: Budou muset zvládnout prosadit zájmy pracujících v jednání o Civil Service Act, New Energy Deal či problematice Space miningu. Dále pak bude žádoucí jejich stanovisko k problematice rybolovu, regulace těžby a dojde i na poněkud peprnou otázku legalizace Sex work.

YMCA   (VŠP, VEH)

YMCA coby nejstarší mládežnická organizace světa, silně založená na křesťanských základech a věrouce, bude na půdu Kongresu vnášet mír a porozumění, jakož i konzervativní stanoviska reflektující náboženská dogmata. To se bude týkat především otázky legalizace Sex work a problematiky hazardu. Svou povahou pak YMCA nemůže vynechat lobbing během jednání o reformě vzdělávání, neboť rozvoj mladého člověka je pro její zástupce naproste klíčový. Není třeba zdůrazňovat, že se jedná o neziskovou organizaci, jejíž hlavní náplní je humanitární práce a péče o mládež. Chcete-li tedy šířit slovo boží, lásku a porozumění, pak je YMCA pravým místem pro vás.

Human Rights Watch  (VZV, VJ)

Human Rights Watch, původně Helsinki Watch, je organizace, která byla založena s cílem kontrolovat dodržování Všeobecné deklarace lidských práv, zejména v krajinách východního bloku. V současnosti sleduje dodržování lidských práv ve více než 100 zemích světa. Portfolio HRW je poměrně široké. Kromě jiného vyšetřuje masakry a genocidy, zatýkání aktivistů a politických oponentů, dětskou práci a dětské vojáky. Sleduje obchod se zbraněmi, proliferaci pozemních min, ale je i obhájcem LGBT práv. Na ČMAKu se bude věnovat vztahům s Čínou, Revizi Magnitského zákona, Ochraně občanů v zahraničí a Strategickému vlivu v Africkém rohu.

Trident Seafoods (VZV, VPZ, VDR)

Každý správný kongresman a senátor musí hájit zájmy amerických rybářů, kteří těžce dřou, aby zajistili přísun kvalitního rybího masa pro svůj národ. A co teprve když se jedná o největší rybářskou společnost ve Spojených státech se ziskem 2,5 miliardy dolarů ročně! Jejímu lobbistovi je téměř nemožné říci ne, když se jedná o ochranu či prosperitu poctivého amerického podniku, jehož rybáři musí čelit nekalostem ze strany zlé Číny, nemluvě o krvelačné „zelené“ lobby, co je chce zbavit živobytí…

Open Society Foundations (VVVT, VJ, VEH, VDR, VŠP)

Tučná šeková knížka spolu s pokyny od samotného George Sorose tvoří standardní pracovní výbavu zástupce Open Society Foundations. Mají strážci americké svobody pravdu a ďábel Soros napomůže k tomu, aby zednářský deep state byl ještě mocnější? Kde budou použity prostředky jedné z nejaktivnějších a nejvlivnějších lobbistických organizací? A jak to všechno ovlivní americkou společnost? To jsou otázky, jejichž odpověď zná pouze lobbista OSF.

The Heritage Foundation (VJ, VOS, VŠP, VVVT)

Jako vždy bude zástupce tohoto vlivného konzervativního think tanku (společnost zabývající se výzkumem a analýzou politiky) hájit americké zájmy a hodnoty před progresivními, někdy snad až socialistickými snahami některých demokratů, k čemuž může využít krom reputace své organizace i nemálo poctivých kapitalistických dolarů. Podoba zákonu o genetickém inženýrství nebo revidovaného Magnitského zákona bude záviset, mimo jiné, na jeho tazích. Dokonce by se mohl pokusit o oživení Reaganových hvězdných válek a vrátit se nostalgicky ke kořenům zmíněného think tanku.

Johnson & Johnson  (VEH, VŠP, VVVT)

Tato americká farmaceutická společnost je největší zdravotnickou společností na světě. Poskytuje celou řadu zdravotnického, toaletního a hygienického zboží, které se prodává ve více jak 175 zemích světa.
Lobbista za firmu Johnson and Johnson se bude na půdě kongresu účastnit jednání o zacházení se zvířaty, veteránů a bioinženýrství. Pokud tedy chcete dbát o zdraví občanů a umíte to skloubit se ziskem, je tento mandát přímo pro vás.

Fox Broadcasting Company  (VVVT, VDR, VNB)

Fox Broadcasting Company je americká televizní síť patřící do koncernu mediálního magnáta Ruperta Mundrocha, který je považován za jednoho z nejvlivnějších lidí světa. Na rozdíl od většiny amerických masmédií je Fox znám výraznou podporou republikánů, se kterými si tak budete dozajista notovat. Lobbista za Fox se bude věnovat agendě o dezinformacích, Copyright act a regulaci politické reklamy.

Cato Institute  (VOS, VNB, VJ, VVVT)

Mezi zakladatele Cato institute patří Charles Koch, známý americký podnikatel. Tato instituce se vyznačuje hájením libertariánských myšlenek, přičemž mezi pilíře patří lidská práva, svoboda, volný trh, mír a omezení zásahů vlády jak do domácích, tak zahraničních politických záležitostí. Lobbista tohoto think tanku (společnost zabývající se výzkumem a analýzou politiky) se bude účastnit jednání o genetickém patentování, Gerrymanderingu, financování policejních složek a programu JROTC

PETA   (VEH, VPZ, VDR)

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě. Zaměřuje se na boj proti chovům a továrnám, laboratořím, oděvnímu a zábavnímu průmyslu. Na půdě kongresu bude vést debatu na téma zacházení se zvířaty a přispěje názory na rybolov a rybochov nebo na Food Stamps program, kde je riziko koupě masa z hromadných chovů. Jako lobbista se ale musíte připravit i na kontroverze, které PETA kvůli eutanázii neadoptovatelných zvířat čelí.

ACLU   (VDR, VZV, VOS, VNB)

Tato století stará nezisková organizace si klade za cíl bránit práva a svobody jednotlivců, které jim byly zaručeny ústavou a zákony Spojených států. Kromě toho, že zastupuje osoby a organizace v soudních sporech, se zabývá lobbováním v oblasti legislativy. Její aktuální postoje například k LGBT komunitě nebo náboženství rezonují spíše s demokraty. S poslanci bude řešit reformu Civil Service Act a zákon proti dezinformacím; se senátory pak budoucnost Space Force.

Represent Women (VDR, VJ, VŠP)

I přes svou krátkou historii je Represent Women výraznou neziskovou organizací ve svém oboru, totiž podpory žen na politických pozicích. Jejím cílem je pomoct ženám dosáhnout rovnosti pohlaví v politice. Kromě výzkumné práce nabízí i možná řešení, která by podle nich situaci změnila. Jako lobbista tak bezpochyby uvítáte možnost řešit Gerrymandering Act, který má na volbu zástupců velký vliv. Těšit se můžete i na žhavé téma legalizace Sex Work nebo Civil Service Act.

Aktualizováno: 08.05.2021