Lobbisté

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj.

Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem. Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.

Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Seznam pozic lobbistů pro ČMAK 2019:                                

Lobbisté tento rok nebudou zasedat v jednom výboru, ale budou vázáni na související agendu.

AFL CIO (VŠP)
AIPAC (VZV)
American Association For Physical Activity And Recreation (VEH, VŠP)
American Civil Liberties Union (VJ, VNB, VŠP)
Amnesty International (VJ, VZV)
Arcelor Mittal USA (VF, VEH)
Boeing Co. (VOS, VZV, VNB)
Business Roundtable (VF, VJ, VVD, VŠP)
Comcast (VNB, VEH, VŠP)
G4S (VNB, VVD)
Greenpeace (VEH, VVD)
Human Rights Watch (VJ. VNB, VŠP)
Koch Industries (VEH, VŠP)
Lockheed Martin (VOS, VNB)
Military Officers Association Of America (VNB, VVD)
National Taxpayers Union (VF, VVD)
Organization Of American States (VOS, VZV, VNB)
Peace Action (VOS, VZV)
Pfizer (VF, VZV)
The American Christian Lobbyists Association (VVD, VŠP)
Transparency International (VOS, VF, VEH)
United Technologies (VOS, VEH)
U. S. Chamber of Commerce (VF, VEH, VVD)
U. S. Council Of Muslim Organizations (VZV, VŠP)

Etický kodex

Etický kodex Úřadu pro kongresovou etiku je závazný dokument vydaný vedením ÚKE. Zahrnuje základní popis a řešení fungování vztahů mezi akreditovaným pozorovateli vůči dalším účastníkům a mezi sebou navzájem. Definuje, vymezuje a určuje formy chování zainteresovaných aktérů a přináší ucelený sankční systém v případ porušení některé z jeho zásad. Jeho znalost je pro každého účastníka ČMAK zcela nezbytná.

Aktualizováno: 06.05.2019