Lobbisté

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj.

Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem. Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.

Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Zkratky výborů: VDR – Výbor pro dohled a reformu, VEH – Výbor pro energii a hospodářství, VNB – Výbor pro národní bezpečnost, VŠP – Výbor pro školství a práci, VVVT – Výbor pro vědu, vesmír a technologie, VZV – Výbor pro zahraniční vztahy, VOS – Výbor pro ozbrojené složky, VPZ – Výbor pro přírodní zdroje, VJ – Výbor pro justici, PS – Plénum Senátu

Lobbisté mají přístup na určité body agendy daných výborů – nejsou tak přidruženi k jednomu výboru.

Seznam pozic lobbistů pro ČMAK 2022:

US Council of Muslim Organisations

Ve zkratce asociace sdružující americké muslimy. Jejím cílem je především ochrana jejich zájmů, a tudíž přeneseně i boj za práva imigrantů a ostatních menšin. Ačkoliv v kontextu projednávaných bodů agendy budou vaše stanoviska převážně inkluzivní, není radno zapomenout ani na islámskou věrouku a držet se jí. Rasovou diskriminaci totiž podle vaší organizace nelze ani zdaleka dávat na roveň té pohlavní. Proč? Copak má být žena rovna muži?! V otázkách zahraniční politiky pak se pak budete muset vypořádat s americkým odchodem z Afghánistánu a pokusit se znovu vybudovat důvěru většinového Američana v přistěhovalce ze zemí ovládaných právech šaría. Body agendy: Pracovní víza pro zahraniční pracovníky, No Ban Act, Budoucnost Afghánistánu a vztahy s Talibanem.

Represent Women

Represent Women je nezisková organizace, která se prosazuje za podporu žen v politických pozicích. Hlavní cíl organizace je pomoci ženám v zrovnoprávnění zejména v politice. Jako lobbista za Represent Women budete usilovat o zrušení tzv. Pink tax, která způsobuje, že výrobky vyrobené pro ženy jsou dražší než pro muže. Velice ožehavé téma, které budete řešit jsou transgender osoby v armádě a následně práva těhotných zaměstnankyň.

Wheaton College

Wheaton College je soukromá křesťanská vysoká škola ve Spojených státech. Ve Spojených státech je považována za baštu evangelikální teologie a vzdělávání. Jestli tedy hledáte více puritánsky konzervativní místo, budete hledat jen velmi obtížně. Koleje jsou zde oddělené podle pohlaví, všude je cítit důraz na důsledné dodržování křesťanské věrouky a sociální výdobytky moderní doby se zde příliš velké popularitě netěší.
Jako zástupce této organizace tedy budete jakýmsi beranidlem konzervativních hodnot, které bude rozbíjet veškeré snahy o modernizace a sociální transformaci americké společnosti. Je také nutné dodat, že ve vašich řadách působí i mnoho tvůrců a obhájců alternativních světonázorů (někdy se jim také říká konspirátoři). Vládní (demokratickou) pravdu tak nebudete brát jako bernou minci a půjdete vlastním směrem. Body agendy: Antarctic Science and Conservation Modernization Act, Školné na veřejných vysokých školách, MSI STEM Achievement Act.

Gates Foundation

Nadace ex-manželů Gatesových a druhá největší charitativní organizace na světe, je orientována zejména na pomoc v rozvojových zemích, spousta programů je však změřená i na pomoc v USA, zejména co se týče školství nebo dostupné zdravotní starostlivosti. Dalším z cílů této organizace je boj s chudobou, přičemž možným prostředkem, jak proti chudobě bojovat, je zvýšení počtu vysokoškolských studentů. Téma školného na vysokých školách tak bude pro společnost klíčovým. Invaze na Ukrajinu znamená ohrožení jak zdraví, tak ekonomického statusu milionu lidí, ani toto téma tak nenechá lobbistu chladným. Na závěr se bude společnost také podílet na tvorbě legislativy o komunikaci s mimozemskými civilizacemi.

Open Society Foundation

Tučná šeková knížka spolu s pokyny od samotného George Sorose tvoří standartní pracovní výbavu zástupce Open Society Foundations. Nadace usiluje o „otevřenou společnost“ za pomoci prohlubování spolupráce s dalšími nestátními organizacemi, vládami a mezinárodními institucemi. Není proto divu, že se lobbista této společnosti bude zajímat zejména o revizi FTC, regulaci soukromých vojenských společností a nebude také chybět na jednáních o sběru a využití dat uživatelů internetu.

National Education Association of the United States

Učitelstvo a na ně napojené pracovní síly jsou jednou z nejsilnějších složek amerického lobbingu vůbec. Organizace shromažďuje přes 3 miliony učitelů, studentů, neakademických pracovníků, doktorandů a penzistů z daného oboru. Letošní agenda je tedy pro tyto skupiny lidí extrémně důležitá. Obecně je cílem dbát na bezpečnost, zajištění a svobodu členů organizace. I proto letošní agenda poskytuje pro pedagogy obrovskou příležitost, ale i výzvu. Jak uhájíte a zlepšíte postavení svých členů v otázce financovaní vysokých škol a MSI STEM Achievement Act? Stane se otázka reintegrace vězňů hrozbou nebo příležitostí pro školství? Odpověď je na Vás!

Teamsters

Neexistuje v USA typičtější odborové organizace pro opravdové tvrdě manuálně pracující, malé příjmy pobírající a vědeckým pokrokem ohrožené dělníky a pracovníky. Přes někdy lehce pochybnou minulost se TEAMSTERS etablovala jako jedna z nejsilnějších, nejautentičtějších a nejvíce demokratických odborových organizací v zemi. Jejím každodenním chlebem je ochrana a boj za zájmy a standardy pro tvrdě pracujícího Američana. Jak uhlíková neutralita, tak zavedení autonomního řízení anebo změny v agentuře OSHA mohou představovat řadu rizik pro Vaše klienty. Bude jenom na Vás, jaký bude život mnohých z nich!

Service Employees International Union

Málokteré odbory zastupují tak širokou škálu zaměstnanců jako právě tyto. Mezi její členy patří zdravotnický personál, ale zároveň třeba i policisté, uklízecí síly, úředníci či bezpečnostní pracovníci. Organizace během své historie hrála roli v mnoha pozitivních změnách v pracovním právu. Bojovala nejen za pracovní podmínky, ale hájila své členy i z hlediska občanských práv, jakož i v individuálních sportech jak se zaměstnavateli, tak i státem. Má za sebou řadu velmi úspěšných stávek v průběhu snad každého desetiletí 20. století a v podobném duchu pokračuje i v tom jedenadvacátém. Podaří se Vám upravit naše právo na stávku? Ohrozí No Ban Act naše pracovní místa? A jak nás ovlivní revize OSHA? Nejen na tyhle otázky budete muset najít řešení.

AFL-CIO

Ani letos nesmí na ČMAKu chybět zástupce největší odborové unie na půdě USA. AFL-CIO sdružuje více než 11 milionů zaměstnanců, jejichž zájmy bude třeba obhájit. AFL-CIO většinou zastupuje liberální a progresivní politiky, avšak na prvním místě má samozřejmě zájmy svých členů. Jejich zájmy bude muset zástupce AFL-CIO zvládnout prosadit v jednáních o pracovních vízech pro zahraniční pracovníky, produkci plastů nebo při revizi Buy American Act. Zástupce AFL-CIO, stejně jako zástupci ostatních odborů, může kromě vlastních schopností spoléhat i na možnou podporu odborům nakloněné vlády Spojených států.

Amazon

Amazon, člena pěti největších technologických společností, není potřeba dlouho představovat. Jedná se o internetový obchod, poskytovatele streamovacích služeb a poskytovatele celé řady dalších služeb, který je známý i tím, že zabraňuje svým zaměstnancům založit odbory, anebo tím, že porušuje práva svých zaměstnanců. Proto vás jako lobbistu nesmí překvapit, že se na půdě Kongresu budete snažit zabránit zákonu o ochraně whistleblowerů, se kterými má Amazon problém, jelikož vynáší informace o porušování práv zaměstnanců. Dále se jako lobbista jednoho z velkých zaměstnavatelů budete zabývat otázkou pracovních víz pro zahraniční pracovníky a Pregnant Workers Fairness Act. Amazon se nezabývá jen obchodem na internetu, ale pokouší se vyvíjet i svá vlastní autonomní vozidla. Zvládnete prosadit zájmy společnosti, nebo se budete muset třást před hněvem slovutného Jeffa Bezose?

Tesla/Space X

Ani letos na ČMAKu nechybí společnosti nejbohatšího člověka na světě Elona Muska – Tesla a Space X. Tesla je americká automobilka, která se zabývá vývojem a výrobou elektromobilů a autonomních vozidel. Space X se zase zabývá kosmickým průmyslem a je známá především díky kosmické lodi Dragon, která dopravuje astronauty na mezinárodní kosmickou stanici nebo díky satelitní síti Starlink. Obě tyto firmy jsou spojeny s velkým technologickým pokrokem, proto jako lobbista budete prosazovat zvýšení STEM vzdělání, které je důležité pro další pokračování výzkumu a vývoje autonomních vozidel a výzkumu zařízení pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi.

General Dynamics

General Dynamics je dost možná nejvíce různorodou americkou zbrojařskou společností. Je zodpovědná za výrobu stíhaček F-16, tanků Ambrams, obrněných transportérů Stryker, jaderných ponorek, IT systémů ozbrojených složek USA a mnoha dalších produktů, včetně soukromých letadel. Jenom v roce 2021 uzavřela společnost s americkou vládou kontrakty na téměř 27 miliard dolarů. Proto tuto společnost nelze brát na lehkou váhu a jistě tomu tak bude i na jednáních o Buy American Actu, jednání týkajících se invaze Ruska na Ukrajinu či regulace soukromých vojenských společností.

ACADEMI

ACADEMI je jednou z celosvětově nejproslulejších soukromých vojenských společností. Založena pod nechvalně známžm jménem Blackwater, je od roku 2014 součásti Constellis Group. Skupina působila kromě jiných míst v Iráku nebo v nedávné době v Jemenu. Na rozdíl od obecné představy ACADEMI (potažmo Constellis) nepůsobí jenom jako bojová jednotka v ozbrojených konfliktech, ale poskytuje i celou řadu bezpečnostních služeb, výcvik (podle zdrojů kupříkladu i na Ukrajině) a výcvikových středisk. Letos se jí na půdě Kongresu bude týkat jednání o klíčovém bodě Regulace soukromých vojenských společností, za nitky ale bude chtít tahat i v otázce Ruské invaze na Ukrajinu, Transgender osob v armádě nebo Budoucnost Afghánistánu a vztahů s Talibanem.

Google

Google jako největších technologická společnost v Sillicon Valley si nemůže nechat ujít příležitost ovlivňovat projednávané zákony na půdě Kongresu. Jak moc je Google významný, dokazuje jejich vyhledávač, který za den využije přes 3,5 mld lidí. Jedná se o nejnavštěvovanější web na světe. Pro Google je velice důležité sbírat data od uživatelů, díky kterým vylepšují svoje produkty. Bohužel, Google je obviňován z toho, že tato data prodává. Dále vás jako lobbistu bude zajímat zákon o právu na stávku a budete prosazovat reformu federální obchodní komise.

Nasdaq

NASDAQ OMX Group je americká veřejně obchodovatelná společnost, která vlastní a provozuje elektronický obchodovací systém NASDAQ, což je největší ryze elektronický burzovní trh ve Spojených státech amerických s více než 3 900 kótovanými společnostmi z 39 zemí celého světa (Meta, Microsoft, Alphabet atd.). Jako lobbista za tuto organizaci tak budete usilovat o co možná nejliberálnější burzovní trh, prost vládních omezení a nesmyslného zdanění. Vašimi největšími klienty jsou přední technologičtí giganti světa, tudíž je jejich prosperita vaším největším zájmem. Nebudete se bránit fúzím velkých firem ani existenci kartelů a budete horovat za volný pohyb kapitálu napříč světem a i na to krypto nakonec dojde. Body agendy: Ochrana whistleblowerů, Regulace kryptoměn, Revize FTC, Revize Buy American Act.

Fluor Corporation

Fluor Corporation je americká nadnárodní stavební a strojírenská firma sídlící v Texasu. Její kořeny sahají do roku 1912, kde společnost budovala ropné rafinerie a podílela se na projektu Manhattan, což byl vysoce utajovaný projekt vývoje atomové bomby za 2. sv. v. Společnost se zabývá také energetikou a plynárenským průmyslem. Podle žebříčku Fortune 500 se jedná o největší americkou stavební a strojírenskou firmu. Fluor podniká nejen v Spojených státech, ale kromě jiného pomáhala s obnovou infrastruktury v Iráku nebo budováním amerických základen v Afghánistánu. Spolupracuje s řadou federálních agentur nebo ministerstev, včetně ochrany kritické infrastruktury. Jako lobbistu vás bude zajímat zákon o reformě stavebnictví, reintegrace propuštěných vězňů a revize federální obchodní komise

Walmart

Wal-Mart Stores, Inc. je americká společnost provozující řetězec velkých diskontních obchodních domů, současně jsou její akcie obchodovány na New yorské burze. Motto společnosti zní: „Ušetřete peníze, žijte lépe.“ Je vám tedy asi jasné, na jakou klientelu budete cílit.
Vaším úkolem tedy budete zamezit přijetí zákonů, které by ohrozily generování zisku. Zároveň si ale nechcete naštvat své zákazníky, tedy střední a nižší americkou třídu. Zkuste tedy dosáhnout sociálně citlivých opatření, jejichž negativní business dopady vám stát finančně vynahradí. Vlk se tedy nažere a koza zůstane celá.
Body agendy: Pink tax, Produkce plastů v USA, Pregnant Workers Fairness Act.

Chevron

Chevron je energetickým a petrochemickým gigantem působícím ve víc než 180 zemí světa. Společnost stála za celou řadou ekologických nehod, kupříkladu v Nigérii, Ekvádoru nebo v Kalifornském zálivu. V posledních letech Chevron investuje do obnovitelných zdrojů a také se zavázal k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Jelikož je společnost trnem v oku současné administrativy, bude se její lobbista muset ohánět, aby zabránil významnější regulaci, která by tuto společnost citelně zasáhla. Uhlíková neutralita USA, Antarctic Science and Conservation Modernization Act, Produkce plastů v USA či Budoucnost Afghánistánu a vztahy s Talibanem patří mezi témata, která jistě zaujmou lobbistu této bohaté a vlivné společnosti.

GEO Group, Inc.

GEO Group je společností provozující a budující soukromá vězeňská zařízení, nápravné instituty a imigrační centra v Spojených státech, Velké Británií, Jižní Africe a v Austrálii. Společnost spolupracuje s vládními agenturami a ministerstvy, zejména s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem pro Národní bezpečnost. S GEO je spojena i rada skandálů v souvislosti s nedostatečnou starostlivosti o vězně, nucenými pracemi nebo úmrtími vězňů. Zároveň je velkým přispívatelem na kampaně politiků. Společnost poskytuje také rehabilitační a komunitní reintegrační programy. Jedním z bodů agendy lobbisty této společnosti bude tak pochopitelně zákon o reintegraci propuštěných vězňů. Dalším bodem agendy bude také reforma ve stavebnictví. A protože korporace také investuje nemalé množství peněz do mentálního zdraví, tak by lobbistovi neměla ujít ani revize agentury OSHA.

Pfizer

Pfizer, přední farmaceutická firma, je zaměřená na výzkum a vývoj průlomových léků. V nedávné době měla tato společnost problém, kvůli informacím vyneseným whistleblowery. Není proto divu, že lobbista této společnosti se snaží blokovat legislativu posilující schopnost whistleblowerů hlásit firemní podvody. Dále lobbista zastupuje postoje společnosti na revizi OSHA, společnosti jde předem o bezpečnost a zdraví pracovníků. Pfizer byl také uznán agenturou jako firma poskytující prvotřídní podmínky pro práci. V neposlední řadě bude důležitý i dohled nad zákonem o transgender osobách v armádě, který poskytuje společnosti prostor na další zisk.

Intel

Intel patří mezi přední výrobce výpočetní techniky. Tato firma je zásadním hráčem, bavíme-li se o výrobě mikročipů. Spolupracuje také s mnoha státními agenturami, například s NASA. Nedávno založila divizi orientovanou na kryptoměny. Zásadním tématem bude pak Revize Buy American Act, kde si tento přední zástupce Silicon Valley musí pohlídat nejen své zájmy. Zajímavostí pak je, že se nejedná o čistě americkou firmu, ale pochází z Taiwanu, což jí přináší zvláštní pozici a promítá se to do jejích stanovisek. Využijte tedy plně svou šekovou knížku a ochraňte zájmy Silicon Valley.

Wells Fargo

Wells Fargo je jednou z pěti největších amerických bank, a i když sama sebe označuje jako „komunitní banku“, která „vypadá jaká národní banka, ale chová se jako malá banka, v které klienti poznají svého bankéře“, její služby jsou zaměřeny nejen na jednotlivce a rodiny, ale i na malé a velké podnikání. Jedna z nejvýznamnějších a nejstarších kapitálových bank Spojených států má na triku celou řadu skandálů spojenou s úniky interních informací, proto je agenda týkající se whistleblowerů jasnou prioritou. Dále Wells Fargo čeká Revize FTC a důležitá regulace kryptoměn, kde je třeba postavit se za tradiční platidla. Vaše naditá šeková knížka přijde rozhodně vhod.

Aktualizováno: 04.05.2022