Lobbisté

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj.

Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem. Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.

Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Seznam a popisy pozic lobbistů pro ČMAK 2018:                                

 

SNĚMOVNA

 

 • Výbor pro zahraniční vztahy (VZV)
 1. Carnegieho nadace pro mezinárodní mír

Carnegieho nadace působící v Evropě, Číně, Rusku na středním východě i Spojených státech je organizace s cílem dosáhnout míru prostřednictvím rozvoje a spolupráce s rozhodujícími činiteli státních aparátů. Jedná se o nejvlivnější liberálně orientovaný think-tank na poli americké zahraniční politiky. Jeho zástupce tak čeká nelehký souboj s konzervativním Kongresem ve snaze zajistit větší spolupráci mezi vládami napříč světem k zajištění míru a prosperity pro všechny.

 

 1. U.S. Council of Muslim Organizations

U.S. Council of Muslim Organizations je koalicí tvořenou hned několika nejvýznamnějšími muslimskými organizacemi v USA. Organizace byla založena, aby sjednotila jejich přístup ke všemožným problematikám a efektivněji tak hájila zájmy muslimské komunity. Právě boj za tyto zájmy na půdě amerického Kongresu bude úkolem lobbisty, reprezentujícího USCMO při letošních jednáních.

 

 1. AIPAC

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti se řadí (pro mnohé překvapivě) mezi vůbec nejvlivnější lobbistické organizace v americkém Kongresu. Jak již název napovídá, jedná se o proizraelskou, ergo tedy protiíránskou a protipalestinskou lobby, která se zasazuje o co největší spolupráci USA a Izraele a hledání společné cesty v mezinárodní politice. Zástupce AIPAC bude disponovat obrovskými finančními možnostmi.

 

 • Výbor pro energetiku a hospodářství (VEH)
 1. Union of Concerned Scientists

Nezisková organizace, hájící zájmy vědy. Její experti provádějí podrobné analýzy nejpalčivějších světových problémů od globálního oteplování až po problematiku jaderné energie, aby přinesli jejich efektivní řešení. Lobbista za Union of Concerned Scientists bude i při jednání na půdě amerického Kongresu plnit roli “hlasu rozumu” a v souladu s hlavní misí organizace usilovat o zajištění zdravější planety a bezpečnějšího světa.

 

 1. AFLCIO

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

 1. Google

Proslulá nadnárodní technologická společnost, zaměřující se na vývoj a prodej produktů souvisejících s internetem. Názorově není oficiálně vyhraněná, ale často finančně přispívá Demokratům, dá se tedy čekat, že se její zástupce při jednání shodne spíše s touto stranou. Při jednání bude lobbista za Google hájit zájmy podnikatelů v rámci svého sektoru a zároveň se snažit získat nové obchodní příležitosti přímo pro svého zaměstnavatele. Oporou mu při tom bude velký vliv společnosti a obrovské finanční možnosti.

 

 • Výbor pro národní bezpečnost (VNB)
 1. Organization of American States

Organization of American States je nejstarší regionální organizací na světě. OAS byla založena, aby v zájmu zachování míru a zvýšení bezpečnosti pomáhala udržovat spolupráci a solidaritu mezi americkými regiony. Zástupce této organizace na ČMAK bude při jednání zdůrazňovat důležitost lidských práv a demokracie a lobbovat za to, aby se jednotlivé státy snažily skrze politický dialog dosáhnout konsensu, spravedlivému vůči všem stranám.

 

 1. Amnesty International

Amnesty je se svými 55 lety zkušeností a 7 miliony členů a příznivců považováno za jednu z nejvlivnějších nevládních neziskových organizací vůbec. Prosazuje ochranu lidských práv v celosvětovém měřítku a pomáhá jedincům, jejichž lidská práva jsou pošlapávána. Zástupce této organizace bude mít nelehký úkol přesvědčovat senátory o důležitosti ochrany lidských i občanských práv všech bez rozdílů, doma i ve světě.

 

 1. Lockheed Martin

Pravděpodobně nejvýznamnější společnost svého druhu se zabývá obranným nebo leteckým průmyslem – přes tři čtvrtiny jejího zisku přichází z armádních zakázek, nejvíce pro USA, pro které zajišťuje až 10 % všech technologických, které vláda zadává soukromým subjektům. Celosvětově zaměstnává na 126 000 lidí. Lobbista této bohaté a respektované firmy bude hájit zájmy podnikatelů obecně v obranném průmyslu.

 

 

 • Výbor pro vládní dohled (VVD)
 1. Human Rights Watch (HRW)

Mezinárodní nevládní organizace věnující se výzkumu a obhajobě lidských práv. Ústředí se nachází v New Yorku, ale kanceláře má po celém světě. Human Rights Watch produkuje výzkumné zprávy a rešerše porušování lidských práv a norem, které jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodně přijatých lidskoprávních standardech. Tímto k porušování lidských práv přitahuje mezinárodní pozornost a snaží se tlačit na vlády a mezinárodní organizace, aby zjednaly nápravu. Zástupce HRW tak bude i na ČMAK muset najít způsob, jak donutit poslance uznat nutnost ochrany lidských práv doma i ve světě.

 

 1. AFLCIO

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

 1. G4S

G4S je dle příjmů největší security firmou na světě, přičemž své služby poskytuje vládním i podnikatelským subjektům. Její práce spočívá v tom, že u bezpečnostních hrozeb hodnotí současná i budoucí rizika, a navrhuje bezpečná řešení vedoucí k minimalizaci jejich dopadů. Stejným způsobem by měl k jednání přistupovat i lobbista této společnosti, jehož úkolem při jednání bude nejen poskytnout fundovanou analýzu bezpečnostních rizik a jejich řešení, ale také hájit zájmy podnikatelů v odvětví bezpečnosti a vytvořit co nejvíce příležitostí pro budoucí obchody G4S. Při tom se bude moci spolehnout nejen na obrovské finanční zdroje, ale také na vliv této respektované společnosti.

 

 • Výbor pro školství a práci (VŠP)
 1. The American Christian Lobbyists Association

Konzervativní náboženské grassroots lobby, jehož úkolem na půdě Kongresu bude zastávat ty pravé křesťanské hodnoty, případně se snažit vyvést zbloudilé kongresmany a kongresmanky ze scestí. Esem v rukávu zástupce Americké křesťanské asociace lobbistů při vyjednávání sice nebude velké množství šeků, ale vždy se bude moci opřít o to, co káže Bible.

 

 1. AFLCIO

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

 1. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

Posláním této obchodní asociace je reprezentace společností amerického farmaceutického průmyslu, přičemž mezi její členy patří vlivné společnosti jako Johnson&Johnson nebo Pfizer. Za své priority PhRMA považuje mimo jiné objasňování komplexnosti procesu výzkumu a vývoje nových léků i risků s ním spojených, a také zdůrazňování potřeby investic do tohoto odvětví. Lobbista bude hájit zájmy firem, které se věnují biofarmaceutickému výzkumu, aby skrze výzkum nových léků byly pokryty potřeby všech pacientů. Opřít se bude moci o zvučné jméno i o velké finanční prostředky.

 

SENÁT

 

   •  Výbor pro justici (

    1. American Civil Liberties Union (ACLU)

  Posláním této neziskové organizace, která funguje již téměř 100 let, je bojovat za zachování práv a svobod, které občanům USA garantují Ústava a zákony obecně. Organizace se zasazuje zejména proti příliš tvrdým trestům včetně trestu smrti, a naopak podporuje například práva LGBTQ komunity. Za tyto hodnoty se bude na půdě Kongresu bít i zástupce ACLU, při čemž mu bude oporou známé jméno i vliv, plynoucí z 1,2 milionu členů organizace. 

  2. GEO Group

  Americká společnost, specializující se na soukromá nápravná zařízení včetně věznic a léčebny pro mentálně nemocné. Poté, co administrativa prezidenta Trumpa oznámila svůj záměr zrevidovat rozhodnutí předchozí vlády od postupného upuštění od kontraktů se soukromými věznicemi, vznikla pro GEO Group konstelace vhodná k získání nových obchodních příležitostí. Přesně to bude také úkolem lobbisty zastupujícího tuto firmu, stejně jako boj za zájmy podnikatelů provozujících soukromé věznice obecně.

  3. Canadians Abroad Southern California

Tato nezisková organizace sdružuje Kanaďany žijící v jižní Kalifornii. Její nadčasovou misí je udržovat národní identitu kanadských emigrantů a pečovat o ně, což v praxi znamená aktivně hájit jejich zájmy ze sociálního, kulturního i profesního hlediska. Stejný úkol bude čekat i na lobbistu za tuto organizaci, který sehraje důležitou roli zejména při jednání o dvojím občanství

 

 • Výbor pro finance (VF)
 1. Transparency International

Transparency International je nezisková nevládní organizace bojující proti korupci. Zabývá se hodnocením stavu korupce ve světě, připravuje kroky vedoucí k jejímu omezení a kontroluje vládní činitele a orgány, u kterých hrozí riziko korupčního jednání. Lobbista za Transparency se bude, celkem logicky, snažit dosáhnout co největší míry otevřenosti státu a transparentnosti.

 

 1. Financial Services Roundtable (FSR)

Jedná se o obchodní asociaci lobbující v oblasti finančních služeb, přičemž reprezentuje více než 100 největších společností nabízejících bankovnické, pojišťovací a investiční služby. Mezi její členy patří významné společnosti, jako např. Citigroup nebo JPMorgan Chase, díky čemuž se FSR těší velkému vlivu. Při jednáních bude organizace, názorově bližší k Republikánům, vystupovat nejen jako organizace hájící zájmy svých členů, ale bude jednat i z pohledu zaměstnavatele.

 

 1. US Chamber of Commerce

Jedná se o lobbistickou organizaci obhajující zájmy podnikatelské sféry, už ze své podstaty je proto úzce provázaná s republikány, případně s konzervativními demokraty. Do svých lobbistických praktik vkládá více peněz než kdokoliv jiný, také proto je její vliv považovaný za ohromný. Lobbista za US Chamber of Commerce bude svými obrovskými finančními prostředky hájit zájmy obchodníků všech druhů a prosazovat co nejmenší zásahy státu do obchodu.

 

 • Výbor pro ozbrojené složky (VOS)
 1. Peace Action

Jedná se o neziskovou mírovou organizaci, která prosazuje založení zahraniční politiky USA na společné bezpečnosti a mírovém řešení mezinárodních konfliktů. Lobbistu za Peace Action tak bude při jednání čekat výzva v podobě boje za snížení ozbrojování a také přesvědčování kongresmanů k pacifistickému řešení konfliktních situací.

 

 1. Academi

Academi, dříve známá jako Blackwater, je americká soukromá vojenská společnost, mezi jejíž klienty patří i federální vláda Spojených států. Zajišťuje bezpečnostní služby a globálně se soustředí na udržitelný trénink a logistickou podporu klientů. Lobbista za tuto společnost při jednání nabídne kongresmanům odborný vhled do otázek bezpečnosti a zároveň se bude snažit pro Academi získat nové obchodní příležitosti.

 

 1. Boeing Co.

Nadnárodní korporace Boeing Co. kromě letecké techniky vyrábí také vojenskou techniku a zbraně, v jejichž dodávání je dle příjmů celosvětově na druhém místě. Pro tuto společnost, která se názorově jednoznačně nepřiklání ani k Demokratům, ani k Republikánům, je jednání na půdě Kongresu ideální příležitostí, jak hájit zájmy podobných podnikatelských subjektů, a jak si zajistit vhodné podmínky pro budoucí obchody se zbraněmi. To také bude hlavním úkolem lobbisty zastupujícího tuto bohatou a vlivnou korporaci.

 

Etický kodex

Etický kodex Úřadu pro kongresovou etiku je závazný dokument vydaný vedením ÚKE. Zahrnuje základní popis a řešení fungování vztahů mezi akreditovaným pozorovateli vůči dalším účastníkům a mezi sebou navzájem. Definuje, vymezuje a určuje formy chování zainteresovaných aktérů a přináší ucelený sankční systém v případ porušení některé z jeho zásad. Jeho znalost je pro každého účastníka ČMAK zcela nezbytná.

Aktualizováno: 11.04.2018