Lobbisté

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj.

Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem. Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.

Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Seznam a popisy pozic lobbistů pro ČMAK 2017

                               

SNĚMOVNA

 

Výbor pro zahraniční vztahy (VZV)

Carnegieho nadace pro mezinárodní mír

Carnegieho nadace působící v Evropě, Číně, Rusku na středním východě i Spojených státech je organizace s cílem dosáhnout míru prostřednictvím rozvoje a spolupráce s rozhodujícími činiteli státních aparátů. Jedná se o nejvlivnější liberálně orientovaný think-tank na poli americké zahraniční politiky. Jeho zástupce tak čeká nelehký souboj s konzervativním Kongresem ve snaze zajistit větší spolupráci mezi vládami napříč světem k zajištění míru a prosperity pro všechny.

 

AIPAC

Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti se řadí (pro mnohé překvapivě) mezi vůbec nejvlivnější lobbistické organizace v americkém Kongresu. Jak již název napovídá, jedná se o proizraelskou, ergo tedy protiíránskou a protipalestinskou lobby, která se zasazuje o co největší spolupráci USA a Izraele a hledání společné cesty v mezinárodní politice. Zástupce AIPAC bude disponovat obrovskými finančními možnostmi.

 

U.S. Global Leadership Coalition (USGLC)

Nezisková organizace orientující se na národní bezpečnost a zahraniční politiku. USGLC klade důraz na strategické investice, skrze které chce pozvednout americkou diplomacii a rozvoj, a tak se zasadit o lepší, bezpečnější svět. Její zástupce tedy bude při jednáních hájit zvýšení rozpočtu na zahraniční politiku USA, aby se země v kontextu mezinárodních vztahů mohla efektivněji věnovat ochraně národní bezpečnosti, budování ekonomické prosperity a posilování humanitárních hodnot.

Výbor pro energii a hospodářství (VEH)

US Chamber of Commerce

Jedná se o lobbistickou organizaci obhajující zájmy podnikatelské sféry, už ze své podstaty je proto úzce provázaná s republikány, případně s konzervativními demokraty. Do svých lobbistických praktik vkládá více peněz než kdokoliv jiný, také proto je její vliv považovaný za ohromný. Lobbista za US Chamber of Commerce bude svými obrovskými finančními prostředky hájit zájmy obchodníků všech druhů a prosazovat co nejmenší zásahy státu do obchodu.

 

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)

Posláním této obchodní asociace je reprezentace společností amerického farmaceutického průmyslu, přičemž mezi její členy patří vlivné společnosti jako Johnson&Johnson nebo Pfizer. Za své priority PhRMA považuje mimo jiné objasňování komplexnosti procesu výzkumu a vývoje nových léků i risků s ním spojených, a také zdůrazňování potřeby investic do tohoto odvětví. Lobbista bude hájit zájmy firem, které se věnují biofarmaceutickému výzkumu, a tedy prosazovat veřejnou politiku vstřícnou k výzkumu nových léků, aby byly pokryty potřeby všech pacientů. Opřít se bude moci o zvučné jméno i o velké finanční prostředky.

 

AFLCIO

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

Výbor pro přírodní zdroje (VPZ)

Greenpeace

Nevládní nezisková organizace, která v současnosti kromě USA operuje po celém světě. Jejím posláním je ochrana životního prostředí, proto bude zástupce Greenpeace lobbovat za ochranu biodiverzity ve všech podobách. Zároveň bude jeho nelehkým úkolem přesvědčit kongresmany, aby zabránili znečišťování životního prostředí. Při jednáních mu bude dobrým pomocníkem globální známost zastupované organizace.

 

American Medical Association

Největší americká asociace sdružující lékaře, osteopaty a studenty medicíny. Za svou misi považuje propagaci umění a vědy medicíny a zlepšení veřejného zdraví. Úlohou zástupce AMA bude hájit zájmy profesionálů z tohoto oboru, a také přispět do jednání odborným náhledem na projednávanou problematiku. Lobbista se bude moci spolehnout na velké finanční prostředky, kterými tato respektovaná organizace disponuje.

 

Arch Coal

Tato korporace, založená roku 1997, je druhým největším producentem uhlí v USA. Lobbista za Arch Coal tedy bude při jednání hájit zájmy podnikatelů v energetickém průmyslu, a také jej bude čekat výzva v podobě toho, aby zajistil, že jakákoliv opatření či regulace, které poslanci přijmou, budou co nejméně zasahovat do činnosti jím zastupované uhelné společnosti. S dosažením takového cíle mu pomohou obrovské finanční prostředky, kterými tato vlivná firma disponuje.

 

Výbor pro národní bezpečnost (VNB)

Human Rights Watch (HRW)

Mezinárodní nevládní organizace věnující se výzkumu a obhajobě lidských práv. Ústředí se nachází v New Yorku, ale kanceláře má po celém světě. Human Rights Watch produkuje výzkumné zprávy a rešerše porušování lidských práv a norem, které jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodně přijatých lidskoprávních standardech. Tímto k porušování lidských práv přitahuje mezinárodní pozornost a snaží se tlačit na vlády a mezinárodní organizace, aby zjednaly nápravu. Zástupce HRW tak bude i na ČMAKu muset najít způsob, jak donutit poslance uznat nutnost ochrany lidských práv doma i ve světě.

 

 G4S

G4S je dle příjmů největší security firmou na světě, přičemž své služby poskytuje vládním i podnikatelským subjektům. Její práce spočívá v tom, že u bezpečnostních hrozeb hodnotí současná i budoucí rizika, a navrhuje bezpečná řešení vedoucí k minimalizaci jejich dopadů. Stejným způsobem by měl k jednání přistupovat i lobbista této společnosti, jehož úkolem při jednání bude nejen poskytnout fundovanou analýzu bezpečnostních rizik a jejich řešení, ale také hájit zájmy podnikatelů v odvětví bezpečnosti a vytvořit co nejvíce příležitostí pro budoucí obchody G4S. Při tom se bude moci spolehnout nejen na obrovské finanční zdroje, ale také na vliv této respektované společnosti.

 

Výbor pro vládní dohled (VVD)

Transparency International

Transparency International je nezisková nevládní organizace bojující proti korupci. Zabývá se hodnocením stavu korupce ve světě, připravuje kroky vedoucí k jejímu omezení a kontroluje vládní činitele a orgány, u kterých hrozí riziko korupčního jednání. Lobbista za Transparency se bude, celkem logicky, snažit dosáhnout co největší míry otevřenosti státu a transparentnosti.

 

Apple Inc

Apple je zámožná a respektovaná technologická firma, specializující se na hardware i software. Od nedávna je, z velké části díky svému CEO Timu Cookovi, relativně politicky aktivní, a nebojí se vyjadřovat ke všemožným politickým tématům. Při zasedání v Kongresu bude zástupce Applu hájit obecné zájmy podnikatelů ve sféře technologií a prosazovat co největší investice do moderních technologií, aby společnosti vytvořil prostor pro možné budoucí obchody. Výhodou mu při jednání budou jak zvučné jméno firmy, tak obrovské sumy, které na lobbing vynakládá.

 

Výbor pro školství a práci (VŠP)

National Centre Education and the Economy (NCEE)

Nezisková organizace, která se zabývá analýzou ekonomických změn a jejich dopadem na americké vzdělávání. Do jejích struktur patří The National Institute for School Leadership, jehož agendou je pomáhat leaderům vzdělávacího systému implementovat ty nejúspěšnější praktiky z celého světa, a také Consulting services, které provádí výzkum, analýzu a strategické plánování vedoucí ke zefektivnění vzdělávacího systému. Právě tyto funkce bude během jednání naplňovat zástupce NCEE, jehož hlavní zbraní bude odborná znalost projednávané problematiky.

 

AFLCIO 

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

 

SENÁT

Výbor pro justici (VJ)

The American Christian Lobbyists Association

Konzervativní náboženské grassroots lobby, jehož úkolem na půdě Kongresu bude zastávat křesťanské hodnoty, ať už půjde o striktní odmítání potratů, nebo o prosazování zdrženlivého postoje k válce. Esem v rukávu zástupce Americké křesťanské asociace lobbistů při vyjednávání sice nebude velké množství šeků, ale vždy se bude moci opřít o to, co káže Bible.

 

Amnesty International

Amnesty je se svými 55 lety zkušeností a 7 miliony členů a příznivců považováno za jednu z nejvlivnějších nevládních neziskových organizací vůbec. Prosazuje ochranu lidských práv v celosvětovém měřítku a pomáhá jedincům, jejichž lidská práva jsou pošlapávána. Zástupce této organizace bude mít nelehký úkol přesvědčovat senátory o důležitosti ochrany lidských i občanských práv všech bez rozdílů, doma i ve světě.

  

Výbor pro finance (VF)

Financial Services Roundtable (FSR)

Jedná se o obchodní asociaci lobbující v oblasti finančních služeb, přičemž reprezentuje více než 100 největších společností nabízejících bankovnické, pojišťovací a investiční služby. Mezi její členy patří významné společnosti, jako např. Citigroup nebo JPMorgan Chase, díky čemuž se FSR těší velkému vlivu. Při jednáních bude organizace, názorově bližší k Republikánům, vystupovat nejen jako organizace hájící zájmy svých členů, ale bude jednat i z pohledu zaměstnavatele.

 

AFLCIO

Největší unie odborových svazů ve Spojených státech, jež obhajuje zájmy běžných zaměstnanců. Sdružuje padesát sedm organizací a zastupuje přes 11 milionů pracujících. Právě jejich zájmy a zájmy obyčejných a nemajetných lidí bude muset odborový lobbista prosazovat, přičemž bude spolupracovat se zástupci stejných odborů v jiných výborech.

 

Výbor pro ozbrojené složky (VOS)

Lockheed Martin 

Pravděpodobně nejvýznamnější společnost svého druhu se zabývá obranným nebo leteckým průmyslem – přes tři čtvrtiny jejího zisku přichází z armádních zakázek, nejvíce pro USA, pro které zajišťuje až 10 % všech technologických, které vláda zadává soukromým subjektům. Celosvětově zaměstnává na 126 000 lidí. Lobbista této bohaté a respektované firmy bude hájit zájmy obecně podnikatelů v obranném průmyslu.

 

Peace Action

Jedná se o neziskovou mírovou organizaci, která prosazuje založení zahraniční politiky USA na společné bezpečnosti a mírovém řešení mezinárodních konfliktů. Lobbistu za Peace Action tak bude při jednání čekat výzva v podobě boje za odzbrojování a také přesvědčování kongresmanů k pacifistickému řešení mezinárodních konfliktů.

 

Boeing Co.

Nadnárodní korporace Boeing Co. kromě letecké techniky vyrábí také vojenskou techniku a zbraně, v jejichž dodávání je dle příjmů celosvětově na druhém místě. Pro tuto společnost, která se názorově jednoznačně nepřiklání ani k Demokratům, ani k Republikánům, je jednání na půdě Kongresu ideální příležitostí, jak hájit zájmy podobných podnikatelských subjektů, a jak si zajistit vhodné podmínky pro budoucí obchody se zbraněmi. To také bude hlavním úkolem lobbisty zastupujícího tuto bohatou a vlivnou korporaci.

 

 

 

Aktualizováno: 16.04.2017