Centrum politických studií

Zapsaný spolek Centrum politických studií, vedený v registru Ministerstva vnitra ČR s identifikačním číslem 22844228 byl založen 12. prosince 2010 a Ministerstvem vnitra ČR registrován 15. prosince 2010. Ustavující valná hromada proběhla 20. února 2011.

Cílem spolku je rozšiřovat obecné povědomí české veřejnosti, zvláště pak středoškolských a vysokoškolských studentů, o mezinárodních vztazích, diplomacii a politice na národní i nadnárodní úrovni. Zároveň hodlá vytvářet platformu pro setkávání a vzdělávání ve výše uvedených oblastech.

Za tímto účelem spolek pořádá interaktivní vzdělávací akce, přednášky, diskusní setkání, debatní panely a další akce.

Bankovní spojení: 2200503306/2010

Adresa: Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00

IČO: 22844228

DIČ: cz22844228

WWW: http://oscsdp.cz

Aktualizováno: 31.03.2018