Centrum politických studií

Zapsaný spolek Centrum politických studií, vedený v registru Ministerstva vnitra ČR s identifikačním číslem 22844228 byl založen 12. prosince 2010 a Ministerstvem vnitra ČR registrován 15. prosince 2010. Ustavující valná hromada proběhla 20. února 2011.

Cílem spolku je rozšiřovat obecné povědomí české veřejnosti, zvláště pak středoškolských a vysokoškolských studentů, o mezinárodních vztazích, diplomacii a politice na národní i nadnárodní úrovni. Zároveň hodlá vytvářet platformu pro setkávání a vzdělávání ve výše uvedených oblastech.

Za tímto účelem spolek pořádá interaktivní vzdělávací akce, přednášky, diskusní setkání, debatní panely a další akce.

Bankovní spojení: 2200503306/2010

Adresa: Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 – Staré město

IČO: 22844228

DIČ: CZ22844228

FB: https://www.facebook.com/politickastudia/

IG: @politickastudia

Aktualizováno: 23.04.2022