Výbor pro dohled a reformu (Committee on Oversight and Government Reform)

Jeden z tradičních výborů funguje již víc než dvě století, konkrétně od roku 1814. Zastává významnou roli v americkém politickém systému, protože slouží v systému brzd a protiváh jako kontrolor federální vlády. Prověřuje její efektivnost a zodpovědnost ve vztahu ke státům i obcím, ale i k Američanům jako celku. Disponuje také rozsáhlými vyšetřovacími pravomocemi, proto působí jako hlavní sněmovní investigativní výbor.

V současném Kongresu má 45 členů a celkem 6 specializovaných výborů.

Agenda a dokumenty

Aktualizováno: 31.08.2022