Novináři

Hlídací psi demokracie. I tak se třeba přezdívá zkušeným žurnalistům, kteří se bijí za zájmy veřejnosti a společnosti jako celku. Úkoly jsou zřejmé – pravdivě a úplně informovat veřejnost o veškerém dění na půdě Kongresu Spojených států amerických, zjišťovat, nakolik volení zástupci skutečně naplňují sliby, s nimiž u občanů uspěli ve svých volebních okrscích, a zdali náhodou nepodléhají různým vnějším tlakům.

Novináři na Českém modelu amerického kongresu si mohou zvolit, zda budou tuto úlohu naplňovat prostřednictvím pravidelných televizních reportáží TV ČMAK, či jako zástupci klasického psaného média.

TV ČMAK vysílá pravidelně jednu večerní zpravodajskou relaci, v níž sen kromě klasických reportáží o dění v kongresu objevují i rozhovory, debaty nebo investifativní reportáže. Oproti tomu novinová redakce vydává své články v průběhu celého dne a tudíž bývá jejich zpravodajství rychlejší a aktuálnějsí. Zároveň noviny poskytují prostor pro vydávání polemik, komentářů, tiskových prohlášení či rozhovorů k aktuální problematice.

Aktualizováno: 04.05.2020