Akreditovaní pozorovatelé představují na půdě Kongresu přímou a nezastupitelnou spojnici mezi politiky, voličskou veřejností a zájmovými skupinami. Třebaže nejsou volenými zástupci občanů USA a nepodílejí se svými hlasy na schvalování zákonů, významnou měrou participují na formování i kontrole politických rozhodnutí. Rozlišujeme dva typy akreditovaných pozorovatelů: lobbisty a novináře.

Lobbisté zastupují zájmové organizace. Představují reprezentanty partikulárních zájmů širokého spektra společností a sdružení, jejichž pozice vůči projednávaným návrhům tlumočí. Své lobbisty na půdu Kongresu USA vysílají nejen těžařské, zbrojařské nebo farmaceutické podniky, ale i neziskové organizace, ekologická hnutí, odbory nebo lokální občanská sdružení.

Na ČMAK tak práce lobbisty spočívá na dvou úrovních – přednést zainteresovaným politickým činitelům návrhy, jež konkrétní zájmová organizace považuje za možné do výsledných zákonů či nařízení prosadit a zároveň sloužit v dané problematice jako informační zdroj. Škála probíraných témat je ve výborech nesmírně pestrá a žádný z politiků nemůže být odborníkem na všechny oblasti, jimiž se výbor zabývá. Je pak odkázán na poskytnuté věrohodné údaje a data. Pro každého lobbistu je tak bezchybná znalost probírané problematicky naprostým základem.
Cílem lobbistických snah je prosazení jím (či jí) zastupovaných zájmů do výsledného dokumentu. Legálních způsobů, jak toho dosáhnout, je přemnoho. Záleží na každém lobbistovi, každém poslanci a konkrétní situaci, který z nich zrovna upřednostní.
Pokud jste komunikativní, přesvědčiví a zároveň důvěryhodní (nebo v to alespoň věříte), role lobbisty je pro vás jako stvořená!

Hlídací psi demokracie. I tak se třeba přezdívá zkušeným novinářům, kteří se bijí za zájmy veřejnosti a společnosti jak celku. Úkoly jsou zřejmé – pravdivě a úplně informovat veřejnost o veškerém dění na půdě Kongresu Spojených států amerických, zjišťovat, nakolik volení zástupci skutečně naplňují sliby, s nimiž u občanů uspěli ve svých volebních okrscích a zdali náhodou nepodléhají různým vnějším tlakům.

Novináře na ČMAK čekají dvě zásadní úlohy: formou pravidelných rozhlasových reportáží informovat všechny účastníky o průběhu jednání v obou komorách, vést s nimi rozhovory či ankety a zjišťovat tak, nakolik dobře plní své povinnosti zákonodárce. S tím ostatně souvisí i druhá polovina náplně činnosti novináře – objektivní hodnocení ostatních účastníků. Novináři tak mají jedinečnou příležitost předat poslancům, senátorům a lobbistům přímou zpětnou vazbu a podělit se s nimi o své zkušenosti i nabyté dojmy. 
Máte-li zkušenosti se žurnalistikou, či jste jen rádi slyšet a zajímá vás nahlížet na práci politiků kritickým okem, neváhejte a ozvěte se nám na info@americkykongres.cz!  

Aktualizováno: 07.04.2015