Výbor pro ozbrojené složky (Committee on Armed Services)

NÁZEV_VÝBORU

Tento výbor má již tradiční a velmi silné postavení. V pravomoci Kongresu je totiž ústavně zakotveno právo ustavit a zajistit armádu a námořnictvo. Právě těmito oblastmi se zabývá Výbor pro ozbrojené složky. Mezi jeho pravomoci spadá mj. obranná politika státu včetně jaderné bezpečnosti, výzkum zbraňových systémů (včetně těch vesmírných) či kontrola ministerstva obrany.

V současném Kongresu má 27 členů a 7 specializovaných podvýborů.

Agenda a dokumenty


Vojenská přítomnost ve východní Evropě: výzkumná zpráva, návrh zákona, důvodová zpráva

National Defence Authorization Act 2020: výzkumná zpráva, návrh zákona, důvodová zpráva

Ratifikace Úmluvy o mořském právu: výzkumná zpráva, návrh zákona, důvodová zpráva

Aktualizováno: 19.08.2019