Demokraté

Demokratická strana je vůbec nejstarší dodnes existující stranou na světě. Oficiálně byla založena roku 1828, ale její kořeny sahají do konce 18. století, kdy se vyprofilovala z odpůrců silné celonárodní vlády, kteří se shlukli kolem Thomase Jeffersona a označili se za antifederalisty a republikány. Postupným vývojem vešli ve známost jako Demokratičtí republikáni a v roce 1828 se definitivně ustanovili jako Demokratická strana.

Výrazné proměny se strana dočkala ve 30. letech pod vedením Franklina D. Roosevelta, který ve své volební koalici spojil konzervativní demokraty z Jihu, dělníky z měst, středostavovské liberály, katolíky, Židy, Afroameričany a další etnické menšiny a vytvořil z nich pevný elektorát demokratů, který jim až na výjimky umožnil držet takřka nepřerušenou většinu v Kongresu po celé 20. století.

V obecné politické linii vyznává Demokratická strana takzvaný americký liberalismus, který se vyznačuje zejména důrazem na občanská a lidská práva, silnou federální vládu, podporu všech skupin společnosti a obhajobu práv znevýhodněných skupin.

Stranické materiály

Demokratická strana (background, PDF); Demokratické frakce (background, PDF)

Aktualizováno: 06.05.2021