Exekutiva

Neboli, dle našeho pojetí, vláda USA. Jedná se o členy prezidentčina kabinetu a členy administrativy na kabinetní úrovni. I ti mají na americký Kongres vliv, nebo spíše Kongres na ně? V americkém politickém systému často dochází k vyvažování sil administrativy právě Kongresem, kde mnohdy v průběhu prezidentova volebního období převáží mírně opoziční strana. Jednání na plénu i ve výborech tak nemusí být přátelské setkání, ale pořádná výzva.

Představitelé ministerstev a federálních agentur mají za úkol prosazovat do zákonů postoje Bílého domu a naopak odrazovat od politik jdoucích proti prezidentem načrtnuté linii. Od členů administrativy se očekává smířlivé a reprezentativní vystupování při jednání. Zatímco jednotliví kongresmani se mohou hádat „do krve“, zástupce ministerstva musí držet majestát svého úřadu. Očekává se od nich také podrobná znalost projednávaných návrhů a postojů prezidenta k problematice, které se týkají a větší odbornost, kdy v zájmu efektivity jednání se snaží o udržování faktografické správnosti a dodržování ústavnosti.

Čím se role zástupce exekutivy odlišuje od všech ostatních rolí, jsou samostatná zasedání kabinetu. Stejně jako ve skutečnosti se pravidelných zasedání spolu s nimi bude účastnit prezidentka a viceprezident Spojených států. V průběhu zasedání se bude řešit situace ve výborech, diskutovat vládní politika a stanoviska k jednotlivým zákonům. Na závěr bude kabinet mimo jiné doporučovat prezidentovi, zda má některé zákony vetovat a zda má dokončit ratifikační proces mezinárodních smluv. Právě tato hrozba veta, odborné znalosti a důkladná příprava na projednávanou problematiku budou nejsilnější zbraní členů exekutivy.

Administrativa prezidenta Kotena

Seznam ministrů

Ministerstvo energetiky (Department of Energy)

Jedná se o jedno z federálních ministerstev Spojených států. Ministerstvo primárně zodpovídá za jadernou bezpečnost a energetickou politiku Spojených států. Především pak výroba jaderných reaktorů pro námořnictvo USA, nakládání s radioaktivním odpadem, hospodaření s energií a výzkum státního programu jaderných zbraní. V současnosti je ministerstvo pod vedením Ricka Perryho bývalého guvernéra amerického státu Texas.

Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice)

Jedná se o jedno z federálních ministerstev Spojených států. Jak z názvu vyplývá, je zodpovědné za vynucování práva a správu justičních záležitostí. Ve vedení je Generální prokurátor (Attorney General), který je nominován prezidentem a následně schvalován Senátem, je také členem prezidentova kabinetu. Generální prokurátor je sedmým v nástupnickém pořadí na post prezidenta. V současné době funkci od února 2017 vykonává bývalý senátor za Alabamu Jeff Sessions.

Ministerstvo obrany (Department of Defense)

Jedná se o jedno z federálních ministerstev Spojených států. Jak z názvu vyplývá, je zodpovědné za koordinaci a dohled nad všemi agenturami a funkcemi vlády, které se přímo věnují otázkám národní bezpečnosti a ozbrojených sil Spojených států amerických. Jedná se o největšího zaměstnavatele na světě, celkem je jeho zaměstnanců více než 3,2 milionu. Ve vedení je ministr obrany, který se zodpovídá přímo prezidentovi, je členem jeho kabinetu a je jím i nominován a následně schvalován Senátem. Ministr obrany je šestým v nástupnickém pořadí na post prezidenta. V současné době funkci od ledna 2017 vykonává generál Jim Mattis.

Ministerstvo národní bezpečnosti (Department of Homeland Security)

Ministerstvo vzniklé po 11. září 2001 se, věrno svému jménu, snaží o udržení bezpečí na území a hranicích Spojených států. Spadají pod něj nejrůznější vládní bezpečnostní agentury jako Pobřežní stráž, Tajná služba a další. Současnou ministryní je Kristejn Nielsenová bývalá vedoucí kanceláře ministra vnitřní bezpečnosti USA.

Ministerstvo financí (Department of Treasury)

Jedno z nejstarších ministerstev USA. Kromě plné mocí nad tiskem amerických dolarů v oběhu řídí tato instituce obávanou IRS, tedy výběrčí daní. Jeho dalším velkým úkolem je řízení nástrojů pro spravování dluhu USA. Od teroristických útoků 11. září se pravomoci tohoto úřadu ztenčily, o to více se však může ministerstvo zaměřit čistě na finanční otázky. Jako každé ministerstvo financí i toto spravuje veškeré finance federální vlády a dohlíží na národní banky. Současným ministrem financí je bankéř Steven Mnuchin.

Ministerstvo školství (Department of Education)

Počtem zaměstnanců zdaleka nejmenší ministerstvo začalo působit v roce 1980 po vyčlenění z resortu práce a sociálních věcí. Jeho vliv není kvůli silné decentralizaci školství takový jako u mnoha jeho evropských protějšků – nezřizuje školy ani univerzity a ani nemá velké slovo při tvorbě osnov či vzdělávacích programů. I přesto má ministerstvo možnosti, jak vzdělávání v USA zlepšovat. Současnou ministryní je od února 2017 Betsy DeVos.

Ministerstvo vnitra (Department of Interior)

Na úvod je nutno říci, že americké ministerstvo vnitra není to, co si pod tímto názvem představíme v Evropě. Vnitro v USA spravuje federální půdu a vody, stará se o životní prostředí a pečuje o původní indiánské obyvatelstvo, v jeho kompetenci je však i správa neorganizovaných teritorií a mnoho dalšího. Z důvodu širokého záběru je vnitro občas hanlivě nazýváno ministerstvem všeho ostatního. Současným ministrem je Ryan Zinke.

Ministerstvo zahraničí (Department of State)

Jak z názvu vyplývá, ministerstvo zahraničí je zodpovědné za oblast mezinárodních vztahů. Založeno bylo roku 1789 a bylo prvním ministerstvem, které výkonná moc vytvořila. Ve vedení je ministr zahraničních věcí, který je nominován prezidentem a následně schvalován Senátem, je také členem prezidentova kabinetu. Z ceremoniálního hlediska se jedná o nejvýznamnějšího člena kabinetu a je čtvrtým v nástupnickém pořadí na post prezidenta. V současné době funkci vykonává bývalý šéf CIA Mike Pompeo.

Aktualizováno: 22.03.2019