Exekutiva

Neboli, dle našeho pojetí, vláda USA. Jedná se o členy prezidentova kabinetu a členy administrativy na kabinetní úrovni. I ti mají na americký Kongres vliv, nebo spíše Kongres na ně? V americkém politickém systému často dochází k vyvažování sil administrativy právě Kongresem, kde mnohdy v průběhu prezidentova volebního období převáží mírně opoziční strana. Jednání na plénu i ve výborech tak nemusí být přátelské setkání, ale pořádná výzva.

Představitelé ministerstev a federálních agentur mají na ČMAKu za úkol prosazovat do zákonů postoje Bílého domu, a naopak odrazovat od politik jdoucích proti prezidentem načrtnuté linii. Od členů administrativy se očekává smířlivé a reprezentativní vystupování při jednání. Zatímco jednotliví kongresmani se mohou hádat „do krve“, zástupce ministerstva musí držet majestát svého úřadu. Očekává se od nich také podrobná znalost projednávaných návrhů a postojů prezidentky k problematice. V zájmu efektivity jednání se pak snaží o udržování faktografické správnosti a dodržování ústavnosti.

Na ČMAKu 2021 však budou mít zástupci administrativy širší kompetence než kdykoli předtím, a to jak ve vztahu k lobbistům, tak ke kongresmanům. Budou moci využít síly a kompetencí svého úřadu, který přiděluje vládní zakázky, dotace a granty, o které budou rozhodně mít zájem zástupci lobby. Zároveň však mohou pomoci vylepšit mediální obraz Kongresmanů. Voliči rozhodně ocení člověka s podporou ministra nebo samotného prezidenta…

Čím se role zástupce exekutivy odlišuje od všech ostatních rolí, jsou samostatná zasedání kabinetu. Stejně jako ve skutečnosti se pravidelných zasedání spolu s nimi bude účastnit prezident a viceprezident Spojených států. V průběhu zasedání se bude řešit situace ve výborech, diskutovat vládní politika a stanoviska k jednotlivým zákonům. Na závěr bude kabinet mimo jiné doporučovat prezidentovi, zda má některé zákony vetovat. Právě tato hrozba veta, odborné znalosti a důkladná příprava na projednávanou problematiku budou nejsilnější zbraní členů exekutivy.

A jak se vlastně v reálném světě americké politiky stane ministr ministrem? Celý proces není příliš složitý, pojďme se na něj tedy podívat. Když se někdo chce stát ministrem nebo ministryní, je potřeba, aby ho nebo ji ze všeho nejdříve do této funkce vybral sám prezident – ten totiž navrhuje všechny své ministry a ministryně. Když už je někdo dostatečně kvalifikovaný, zalíbí se prezidentovi a ten ho na post ministra navrhne, je ještě potřeba, aby byl tento prezidentův nominant schválen Senátem, a to prostou většinou. Tento schvalovací proces je viděn spíše jako formální záležitost, většinou je totiž nominant Senátem schválen – v historii Spojených států se tak nestalo pouze devětkrát, naposledy roku 1989, kdy byl Senátem zamítnut John Tower, prezidentův nominant na post ministra obrany, a to údajně kvůli svému opilectví. Pokud se stane, že Senát prezidentova nominanta zamítne, musí prezident co nejdříve navrhnout nové jméno. Pokud je ale nominant Senátem schválen, složí slavnostní přísahu a poté začíná plnit své každodenní povinnosti – už jako pan ministr či paní ministryně.

Administrativa prezidenta Podmaníka

Seznam ministerstev

Všechna ministerstva, až na Ministerstvo přírodních zdrojů, jehož roli a působení jsme si pro účely našeho modelu upravili, ve Spojených státech skutečně existují na federální úrovni.

Ministerstvo zahraničí (Department of State) – Výbor pro zahraniční vztahy

Jak z názvu vyplývá, ministerstvo zahraničí je odpovědné za oblast mezinárodních vztahů. Založeno bylo roku 1789 a bylo prvním ministerstvem, které výkonná moc vytvořila. V jeho čele stojí ministr zahraničí. Z ceremoniálního hlediska se jedná o nejvýznamnějšího člena kabinetu, který je zároveň čtvrtým v nástupnickém pořadí na post prezidenta – před ním je jen viceprezident, předseda Sněmovny reprezentantů a předseda pro tempore. V současné době funkci vykonává Antony Blinken, bývalý poradce pro zahraniční otázky prezidentů Clintona, Obamu a Bidena . Pro zajímavost, první ministryní zahraničí se v roce 1997 stala Madeleine Albrightová – rodačka z Prahy.

Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice) – Výbor pro justici, Výbor pro vědu, vesmír a technologie

Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za vynucování práva a správu justičních záležitostí ve Spojených státech. Ve vedení je v reálném Kongresu Generální prokurátor (Attorney General), který je sedmý v nástupnickém pořadí na post prezidenta, na ČMAKu je však pro přehlednost nazýván ministrem spravedlnosti. V současné době funkci zastává Merrick Garland, v roce 2016 kandidát na soudce Najvyššího soudu, kterého republikánmi kontrolovaný Senát odmítl se slovami, že jeho nominace by měla přijít až po prezidentských volbách. Na ČMAKu kromě agendy Výboru pro justici bude zasedat při jednání o genetickém patentování.

Ministerstvo obrany (Department of Defense) – Výbor pro ozbrojené složky, Výbor pro zahraniční vztahy

Ministerstvo obrany koordinuje všechny agentury a funkce vlády, které se přímo věnují otázkám národní bezpečnosti a ozbrojených sil Spojených států amerických. Jedná se o největšího zaměstnavatele na světě, celkem má více než 3,2 milionu zaměstnanců. Je vedeno ministrem obrany, který je šestý v nástupnickém pořadí na post prezidenta. Současným ministrem obrany je od července 2019 bývalý lobbista Mark Esper.

Ministerstvo národní bezpečnosti (Department of Homeland Security) – Výbor pro národní bezpečnost

Ministerstvo, které v roce 2001 založil prezident George W. Bush jako přímou reakci na útoky z 11. září téhož roku, se věrno svému jménu snaží o udržení bezpečí na území a hranicích Spojených států. Spadají pod něj nejrůznější vládní bezpečnostní agentury jako Pobřežní stráž, Tajná služba a další. V současnosti toto ministerstvo vede Alejandro Mayorkas, první Hispánec a imigrant ve funkci, původem z Kuby.

Ministerstvo práce (v registračním systému: ministerstvo energetiky) (Department of Labor) – Výbor pro školství a práci,  Výbor pro dohled a reformu

Ministerstvo práce je zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mzdové a hodinové standardy, dávky v nezaměstnanosti, služby opětovného zaměstnávání. Spolupracuje také s jednotlivými státními ministerstvy práce, které mají vlastní zákonné úpravy práce. Ministrem je vyléčený alkoholik a bývalý starosta Bostonu Marty Walsh. Na ČMAku bude Ministr práce jednat o Zákoně o státni službě, Zdravotní péči o veterány a o Legalizaci sex work.

Ministerstvo vnitra (Department of Interior) –  Výbor pro vědu, vesmír a technologie, Výbor pro školství a práci, Výbor pro přírodní zdroje

Na úvod je nutno říci, že jsme si pravomoci a pole působení Ministerstva vnitra pro účely našeho modelu poupravili – reálné americké ministerstvo vnitra spravuje federální půdu a vody, stará se o životní prostředí a pečuje o původní indiánské obyvatelstvo. Naše ČMAKovské Ministerstvo vnitra však více spadá do tzv. „evropského modelu“ ministerstva vnitra – má na starosti vnitrostátní politiku, rozhoduje o schválení či zamítnutí žádostí o trvalý pobyt nebo zodpovídá za veřejný pořádek. V současné době vede skutečné ministerstvo vnitra Spojených států Deb Haaland, historicky první zástupkyně původních obyvatel Ameriky v kabinetu prezidenta USA

Ministerstvo vědy a technologií (v registračním systému: ministerstvo školství) (Office of Science and Technology Policy) – Výbor pro vědu, vesmír a technologie, Výbor pro dohled a reformu, Výbor pro školství a práci

I když oficiální název úřadu zní Office of Science and Technology Policy, na ČMAKu má status ministesterstva (jelikož Joe Biden ustanovil jeho ředitele za člena kabinetu). V realitě je členem Exekutivního úřadu prezidenta (podobně ako napr. Chief of Staff), přičemž jeho ředitel je oznaovaný ako Poradce prezidenta pro vědu. Na rozdíl od ostatných ministrů ředitela OSTP nepotvrdzuje Senát. Počas vlády DOnalda Trumpa byl post dva roky neobsazen. V současnosti na čele stojí profesor biologie na MIT Eric Lander. V našem modelu bude hájit agendu Reformy vzdělávaní, Regulaci politické reklamy a Genetické patentování.

Ministerstvo obchodu (Department of Commerce) – Výbor pro energetiku a hospodářství, Výbor pro vědu, vesmír a technologie, Výbor pro dohled a reformu

Úkolem ministerstva je zajišťovat vznik nových pracovních míst a zlepšování životní úrovně občanů vytvářením infrastruktury podporující ekonomický růst, dále má ministerstvo na starost technologickou konkurenceschopnost Spojených států a shromažďování demografických a ekonomických dat potřebných k rozhodnutím vlády týkajících se obchodu. Za nejvýznamnějšího ministra obchodu je považován Herbert Hoover (1921-1928), který je viděn jako jeden z architektů takzvaných zlatých dvacátých let – období do té doby nevídané prosperity, ukončené až Velkou hospodářskou krizi, která vypukla roku 1929, a to v době, kdy byl nově zvoleným prezidentem právě Herbert Hoover. V čele ministerstva obchodu je v současnosti Gina Raimondo, první žena v čele guvernérskeho úřadu na Rhode Island. Na ČMAKu bude jednat o Copyright Act, Regulaci hazardu a o Food Stamps.

Ministerstvo zemědělství (v registračním systému: ministerstvo přírodních zdrojů) (Department of Agriculture) – Výbor pro přírodní zdroje, Výbor pro energetiku a hospodářství, Výbor pro dohled a reformu

Ministerstvo zemědělství je čtvrtým nejstarším ministerstvem (je o 100 let starší než Ministerstvo obrany). Dohlíží nejen na zěmedělství nebo přírodní zdroje, ale věnuje se i rozvoji venkova, bezpečnosti potravin, dostupnosti jídla pro chudé a zabezpečuje i nutriční vzdělávaní. Ministrem je v současnosti Tom Vilsack, který stejný post zastával již za vlády Barracka Obamy. Na ČMAku bude zastupovat agendu Food stamps, Regulaci rybolovu a rybochovu a Zacházení se zvířaty.

Aktualizováno: 08.05.2021