Exekutiva

Neboli, dle našeho pojetí, vláda USA. Jedná se o členy prezidentova kabinetu a členy administrativy na kabinetní úrovni. I ti mají na americký Kongres vliv, nebo spíše Kongres na ně? V americkém politickém systému často dochází k vyvažování sil administrativy právě Kongresem, kde mnohdy v průběhu prezidentova volebního období převáží mírně opoziční strana. Jednání na plénu i ve výborech tak nemusí být přátelské setkání, ale pořádná výzva.

Představitelé ministerstev a federálních agentur mají na ČMAKu za úkol prosazovat do zákonů postoje Bílého domu, a naopak odrazovat od politik jdoucích proti prezidentem načrtnuté linii. Od členů administrativy se očekává smířlivé a reprezentativní vystupování při jednání. Zatímco jednotliví kongresmani se mohou hádat „do krve“, zástupce ministerstva musí držet majestát svého úřadu. Očekává se od nich také podrobná znalost projednávaných návrhů a postojů prezidentky k problematice. V zájmu efektivity jednání se pak snaží o udržování faktografické správnosti a dodržování ústavnosti.

Na ČMAKu 2022 však budou mít zástupci administrativy širší kompetence než kdykoli předtím, a to jak ve vztahu k lobbistům, tak ke kongresmanům. Budou moci využít síly a kompetencí svého úřadu, který přiděluje vládní zakázky, dotace a granty, o které budou rozhodně mít zájem zástupci lobby. Zároveň však mohou pomoci vylepšit mediální obraz Kongresmanů. Voliči rozhodně ocení člověka s podporou ministra nebo samotného prezidenta…

Čím se role zástupce exekutivy odlišuje od všech ostatních rolí, jsou samostatná zasedání kabinetu. Stejně jako ve skutečnosti se pravidelných zasedání spolu s nimi bude účastnit prezident a viceprezident Spojených států. V průběhu zasedání se bude řešit situace ve výborech, diskutovat vládní politika a stanoviska k jednotlivým zákonům. Na závěr bude kabinet mimo jiné doporučovat prezidentovi, zda má některé zákony vetovat. Právě tato hrozba veta, odborné znalosti a důkladná příprava na projednávanou problematiku budou nejsilnější zbraní členů exekutivy.

A jak se vlastně v reálném světě americké politiky stane ministr ministrem? Celý proces není příliš složitý, pojďme se na něj tedy podívat. Když se někdo chce stát ministrem nebo ministryní, je potřeba, aby ho nebo ji ze všeho nejdříve do této funkce vybral sám prezident – ten totiž navrhuje všechny své ministry a ministryně. Když už je někdo dostatečně kvalifikovaný, zalíbí se prezidentovi a ten ho na post ministra navrhne, je ještě potřeba, aby byl tento prezidentův nominant schválen Senátem, a to prostou většinou. Tento schvalovací proces je viděn spíše jako formální záležitost, většinou je totiž nominant Senátem schválen – v historii Spojených států se tak nestalo pouze devětkrát, naposledy roku 1989, kdy byl Senátem zamítnut John Tower, prezidentův nominant na post ministra obrany, a to údajně kvůli svému opilectví. Pokud se stane, že Senát prezidentova nominanta zamítne, musí prezident co nejdříve navrhnout nové jméno. Pokud je ale nominant Senátem schválen, složí slavnostní přísahu a poté začíná plnit své každodenní povinnosti – už jako pan ministr či paní ministryně.

Administrativa prezidenta Karase

Seznam ministerstev

Všechna ministerstva ve Spojených státech skutečně existují na federální úrovni.

Ministerstvo zahraničních věcí (Department of State)

Jak z názvu vyplývá, ministerstvo zahraničí je odpovědné za oblast mezinárodních vztahů. Založeno bylo roku 1789 a bylo prvním ministerstvem, které výkonná moc zřídila. V jeho čele stojí ministr zahraničí. Z ceremoniálního hlediska se jedná o nejvýznamnějšího člena kabinetu, který je zároveň čtvrtým v nástupnickém pořadí na post prezidenta – před ním je jen viceprezident, předseda Sněmovny reprezentantů a předseda pro tempore. V současné době funkci vykonává Antony Blinken, bývalý poradce pro zahraniční otázky prezidentů Clintona, Obamu a Bidena . Pro zajímavost: první ministryní zahraničí se v roce 1997 stala Madeleine Albrightová – rodačka z Prahy. Na ČMAKu bude řešit nejen horké otázky ruské invaze na Ukrajinu nebo vztahy s Talibánem, ale i mrazivou tému zákona o Antarktidě.

Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice)

Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za vynucování práva a správu justičních záležitostí ve Spojených státech. Ve vedení je v reálném Kongresu Generální prokurátor (Attorney General), který je sedmý v nástupnickém pořadí na post prezidenta, na ČMAKu je však pro přehlednost nazýván ministrem spravedlnosti. V současné době funkci zastává Merrick Garland, v roce 2016 kandidát na soudce Nejvyššího soudu, kterého republikány kontrolovaný Senát odmítl se slovy, že „jeho nominace by měla přijít až po prezidentských volbách“. Na ČMAKu bude řešit ochranu whistleblowerů, sběr dat na internetu a Pregnant workers fairness act.

Ministerstvo obrany (Department of Defense)

Ministerstvo obrany koordinuje všechny agentury a funkce vlády, které se přímo věnují otázkám národní bezpečnosti a ozbrojených sil Spojených států. Jedná se o největšího zaměstnavatele na světě, celkem má více než 3,2 milionu zaměstnanců. Je vedeno ministrem obrany, který je šestý v nástupnickém pořadí na post prezidenta. Současným ministrem je generál a první Afroameričan v úřadu, Lloyd Austin. Na ČMAKu kromě Výboru pro ozbrojené složky bude zasedat i ve věci vztahů s Afgánistánem.

Ministerstvo energetiky (Department of Energy)

I když ministerstvo vzniklo až v roce 1977, svou historii odvozuje od existence projektu Manhattan. Proto nepřekvapí, že v gesci ministerstva je americký nukleární program, přičemž ministerstvo se stará na jednu stranu o provozuschopnost a bezpečnost programu, na druhou stranu se angažuje také v bránění šíření jaderných zbraní. Dále DoE zajišťuje hospodaření s energií nebo výzkum v oblasti energetiky. Na čele DoE stojí Jennifer Granholm, první žena na postu ministryně energetiky a mimo jiné držitelka švédského rytířského řádu. Na ČMAKu bude prosazovat zájmy prezidenta v otázkách uhlíkové neutrality, produkce plastů a při revizi Buy American Act.

Ministerstvo národní bezpečnosti (Department of Homeland Security)

Ministerstvo, které v roce 2001 založil prezident George W. Bush jako přímou reakci na útoky z 11. září téhož roku, se – věrno svému – jménu snaží o udržení bezpečí na území a hranicích Spojených států. Spadají pod něj nejrůznější vládní bezpečnostní agentury jako Pobřežní stráž, Tajná služba a další. V současnosti toto ministerstvo vede Alejandro Mayorkas, první Hispánec a imigrant ve funkci, původem z Kuby. Hájit exekutivu bude v otázce reintegrace vězňů, No Ban Act a Buy American Act.

Ministerstvo práce (Department of Labor

Ministerstvo práce je odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, mzdové a hodinové standardy, dávky v nezaměstnanosti, služby opětovného zaměstnávání. Spolupracuje také s jednotlivými státními ministerstvy práce, které tvoří vlastní zákonné úpravy. Ministrem je vyléčený alkoholik a bývalý starosta Bostonu Marty Walsh. Na ČMAku bude Ministr práce jednat o právu na stávku, o autonomním řízení v civilním sektoru a o revizi agentury OSHA.

Ministerstvo financí (Department of the Treasury)

Ministerstvo financí pravděpodobně není nutné dlouze představovat. Ministerstvo vybírá daně, reguluje měnu a dohlíží na banky. I když mezi kompetence ministerstva podle Ústavy patří produkce peněz, v této oblasti dochází ke sporům se známým FEDem, který pod ministerstvo nespadá. Na čele (a jako 5. nástupce prezidenta) stojí Janet Yellen, bývalá ředitelka Federálního rezervního systému a předsedkyně Rady ekonomických poradců Billa Clintona. „Plzeňský“ ministr financí bude hájit zájmy exekutivy v otázkách Pink Tax, reformy FTC a reformy ve stavebnictví.

Ministerstvo vědy a technologií (Office of Science and Technology Policy)

I když oficiální název úřadu zní Office of Science and Technology Policy, na ČMAKu má status ministerstva (jelikož Joe Biden ustanovil jeho ředitele za člena kabinetu). V realitě je členem Exekutivního úřadu prezidenta (podobně jako např. Chief of Staff), přičemž jeho ředitel je označovaný jako Poradce prezidenta pro vědu. Na rozdíl od ostatních ministrů ředitele OSTP nepotvrzuje Senát. Během vlády Donalda Trumpa byl post dva roky neobsazen. V současnosti na čele stojí profesor biologie na MIT Eric Lander. V našem modelu bude nejen komunikovat s mimozemšťany, ale také řešit otázky vzdělávání v rámci školného na vysokých školách a MSI STEM achievement act.

Ministerstvo obchodu (Department of Commerce)

Úkolem ministerstva je zajišťovat vznik nových pracovních míst a zlepšovat životní úroveň občanů vytvářením infrastruktury podporující ekonomický růst. Dále má ministerstvo na starost technologickou konkurenceschopnost Spojených států a shromažďování demografických a ekonomických dat potřebných k rozhodnutím vlády týkajících se obchodu. Za nejvýznamnějšího ministra obchodu je považován Herbert Hoover (1921-1928), který je viděn jako jeden z architektů takzvaných zlatých dvacátých let – období do té doby nevídané prosperity, ukončené až Velkou hospodářskou krizi, která vypukla roku 1929, a to v době, kdy byl nově zvoleným prezidentem právě Herbert Hoover. V čele ministerstva obchodu je v současnosti Gina Raimondo, první žena v čele guvernérského úřadu na Rhode Islande. Na ČMAKu bude jednat o regulaci kryptoměn, pracovních vízech pro cizince a revizi FTC.

Aktualizováno: 04.05.2022