Hana Voltrová

Jsem v posledním ročníku magisterského oboru Mezinárodní vztahy zde na plzeňské Katedře politologie a mezinárodních vztahů. Mezinárodní dění a speciálně anglo-americký region byly vždy předmětem mého zájmu, později se staly oborem studia, a doufám, že v budoucnosti budou i náplní mé práce. Český model amerického kongresu pro mě tedy znamená skvělou a jedinečnou příležitost si v praxi vyzkoušet to, o čem jsem se dosud učila.

Senátorka Voltrová se původně o politiku nezajímala, vystudovala biologii a ekologii. Ovšem způsob, jakým se někteří chovají k okolnímu světu, ji přiměl k zapojení se do politického dění. Hlasitě vystupuje nejen v otázce ochrany přírody, ale se netají ani svými feministickými a pacifistickými názory. Poté, co se provdala za příslušníka kmene původních Amerických Indiánů, rovněž hájí zájmy amerických původních obyvatel.

Aktualizováno: 05.09.2015