Úřad kongresové etiky

ÚKE je kongresový úřad zodpovědný za řádný dohled nad akreditovanými pozorovateli včetně udílení a odebírání akreditací, správy zpráv o příspěvcích, vedení vyšetřování, spolupráci s akreditovanými pozorovateli při plnění náležitostí jejich akreditace a dodržování platných zákonů dbajíce na zachování vysokého morálního standardu všech účastníků ČMAK. Podílí se rovněž na jejich hodnocení.

Dokumenty

Program úřadu

Předsednictvo

Etický kodex

Etický kodex Úřadu pro kongresovou etiku je závazný dokument vydaný vedením ÚKE.Zahrnuje základní popis a řešení fungování vztahů mezi akreditovaným pozorovateli vůči dalším účastníkům a mezi sebou navzájem. Definuje, vymezuje a určuje formy chování zainteresovaných aktérů a přináší ucelený sankční systém v případ porušení některé z jeho zásad.

Jeho znalost je pro každého účastníka ČMAK zcela nezbytná.

Aktualizováno: 26.03.2016