Výbor pro školství a práci

Pracovní podmínky rodičů

Financování vysokých škol

Výuka kreacionismu