Hosté

Na ČMAKu máte možnost vzdělat se v oblastech, které vás nejvíce zajímají. Této filozofii jsme letos přizpůsobili i pondělní vzdělávací část, a vy tak máte možnost vybrat si mezi našimi hosty toho, jehož specializace je vašemu srdíčku nejbližší. 

V pondělí proběhnou 3 bloky, první z nich od 9:00 do 10:15, kde můžete volit mezi Sylvou Horákovou (Lékaři bez hranic), Seanem Davidsonem (Právnická fakulta UK), Petrem Hlaváčkem (Filozofická fakulta ZČU) a Annou Čámskou (Debatní liga).

Druhý blok proběhne od 10:30 do 11:45, a máte zde na výběr mezi Václavem Křížem (AMO, Program mladých delegátů do OSN), Evou Lebedovou (Filozofická fakulta UPOL), Michalem Kaplanem (Ministerstvo zahraničních věcí) a Alžbětou Bajerovou (AMO).

Třetí a poslední blok se odehraje odpoledne od 13:15 do 14:15, a v rámci něj nás navštíví poslanec Jan Lipavský (PSP ČR), Jana Ciglerová (Deník N), Todd Jurkowski (Velvyslanectví USA) a lektor hry na kritické myšlení Fakescape.

Prosíme vás, abyste si v každém bloku vybrali jednoho řečníka, který vás nejvíce zaujme. Berte prosím na vědomí, že kapacita je omezená, a proto čím dřív formulář (který jste obdrželi ve svých e-mailech) vyplníte, tím větší máte šanci sestavit si perfektní pondělní program!


BLOK 1

Sylva Horáková: Opomíjené nemoci a dostupnost léků a vakcín

Sylva Horáková vystudovala podnikovou ekonomiku na Univerzitě Tomáše Bati a rozvojový management na The Open University ve Spojeném království. Přes šest let strávila rozvojovou a humanitární prací na Kavkaze (Rusko, Gruzie, Abcházie). V letech 2014-2019 pracovala pro organizaci Člověk v tísni jako ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii. Od března 2020 pracuje pro humanitární organizaci Lékaři bez hranic na pozici ředitelky české kanceláře.

Na ČMAKu bude v rámci své přednášky hovořit o humanitární pomoci se zaměřením na dostupnost léků a vakcín. Její vystoupení bude koncipováno prakticky, a bude uvádět příklady ze zemí regionu Afrického rohu.

Sean Davidson: Human Rights in the US

Sean comes from the United States, where he studied law at the University of North Carolina and psychology at Davidson College. Since 2008, he has been teaching as part of the academic staff at Charles University Law School in Prague. He specializes in human rights in both Europe and the US, soft skills and legal English.

At ČMAK, Sean will introduce the participants to the basics of the protection of human rights in the United States under the Constitution. Don’t be afraid that the topic might be too complicated for you if you are not a lawyer, it is not true. Moreover, Sean´s lectures are always fun, full of interesting case law and cool jokes!

Jan Hroudný: Politické strany 

Jan Hroudný je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Druhým rokem se podílí na tvorbě odborných podkladů pro ČMAK. Píše pro web Právo21 a podílí se na činnosti několika spolků. Mezi jeho zájmy patří politika a historie – za jednu ze svých prací z oblasti regionální historie byl v roce 2018 oceněn Cenou Učené společnosti České republiky.

Na ČMAKu bude hovořit obecně o politických stranách v USA, o fungování Demokratů i Republikánů a o jejich zahraniční politice.

May be an image of Jan Hroudný, suit, outerwear and eyewear

Anna Čámská: Základy efektivní argumentace

Anička Čámská momentálně pracuje na kampani nejmenované politické strany, její pravou vášní je ale neformální vzdělávání. Kromě reálné a simulované politiky se dlouhodobě věnuje i akademické soutěžní debatě. Je současnou mistryní Česka a Slovenska, trénovala český středoškolský národní tým, jejích workshopů se zúčastnili lidé z několika kontinentů a sama se v rámci debaty podívala například i na mistrovství světa v Bangkoku.

Na ČMAKu se formou interaktivního workshopu podíváme na základy konstruktivní a přesvědčivé argumentace. 

BLOK 2

Václav Kříž: Zapojení mladých lidí do veřejného dění

Václav Kříž vystudoval Evropská studia na Fakultě sociálních věcí Univerzity Karlovy, dříve působil v Institutu pro evropskou politiku Europeum. Věnuje se tématu mládežnické participace, založil spolek Mladí občané, je koordinátorem Programu Mladých delegátu ČR do OSN v rámci České rady dětí a mládeže. Kromě toho se věnuje systémům řízení ve veřejné správě, pracuje jako koordinátor strategického řízení na MČ Praha 7, je zastupitelem ve městě Krásno, a také projektovým manažerem klimatického týmu v Asociaci pro mezinárodní otázky.

Na ČMAKu s účastníky pohovoří o tématu zapojení mladých lidí do veřejného dění, kterému se dlouhodobě věnuje ve svých dobrovolnických i profesionálních aktivitách.

Eva Lebedová: Negativní kampaně, emoce a televizní reklama v amerických volbách

Eva Lebedová absolvovala magisterské studium politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studijní pobyt na Loughborough University ve Velké Británii. Momentálně působí jako odborná asistentka na Katedře politologie a evropských studií FF UP v Olomouci. Specializuje se na problematiku volebních kampaní, politického marketingu a politické komunikace. V roce 2014 jí vyšla odborná publikace pod názvem Voliči, strany a negativní kampaň: Politická komunikace v České republice.

Na ČMAKu bude mít přednášku na téma politického marketingu se zaměřením na negativní reklamu v USA.

Michal Kaplan: Význam OSN a dalších mezinárodních organizací v zahraniční politice ČR a EU

Michal Kaplan do nedávné doby působil na pozici zástupce velvyslance na Stálé misi ČR při OSN v Ženevě. Jeho specializací je globální zdraví, lidská práva a mezinárodní obchod. V minulosti jakožto generální ředitel České rozvojové agentury koordinoval rozvojovou spolupráci s Afghánistánem, Bosnou a Hercegovinou, Kambodžou, Etiopií, Gruzií, Moldavskem, Mongolskem, Palestinou, Ukrajinou či Zambií. Ještě dříve působil v Bruselu jako zástupce velvyslance v politickém a bezpečnostním výboru EU a aktivně se účastnil českého předsednictví v Radě EU v roce 2009, na což plynule naváže příští rok při dalším předsednictví. Na začátku své diplomatické kariéry zastupoval Česko v mnoha výborech OECD v Paříži. Také často publikuje o diplomacii a udržitelném rozvoji na svém blogu „Diplomacie není hra s nulovým součtem“.

Na ČMAKu pohovoří o významu mezinárodních organizací (zejm. OSN) a jejich vlivu na zahraniční politiku České republiky a Evropské unie. 

Alžběta Bajerová: Kyberbezpečnost a využití jejích nástrojů národními státy

Alžběta Bajerová je analytička Výzkumného centra AMO. Zaměřuje se na informační operace, kybernetickou bezpečnost a vlivové působení cizích mocí.

Alžběta pracuje jako analytička v sídle NATO v Bruselu, kde v roce 2019 absolvovala stáž. Předtím působila jako novinářka a i nadále přispívá pro Voxpot. Mezi její pracovní zkušenosti patří například stáž v expertním centru NATO CCD v Estonsku, na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), nebo na českém velvyslanectví v Číně. Je spoluzakladatelkou iniciativy Zvol Si Info, která bojuje vzděláním proti dezinformacím.

Na ČMAKu přiblíží účastníkům téma své specializace, totiž kybernetické bezpečnosti a využití jejích nástrojů národními státy.

BLOK 3

Jan Lipavský: Magnitského zákon a příběh Sergeje Magnitského

Jan Lipavský je český politik, který od října 2017 zastává post poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde působí jako místopředseda Zahraničního výboru a Výboru pro obranu. Od roku 2015 je členem Pirátské strany, kde zastává také pozici člena republikového výboru, volebního výboru a zahraničního odboru. Kromě toho je také analytik a manažer v oblasti informačních technologií v bankovnictví. 

Během své politické kariéry se soustředí zejména na bezpečnost a zahraniční politiku České republiky, v rámci kterých se zabývá hybridními hrozbami, kybernetickou bezpečností a ochranou lidských práv. Jednou z jeho agend jakožto poslance je prosazení Zákona o ochraně lidských práv, což by byla česká obdoba Magnitského zákona. A právě o Sergeji Magnitském, o Billu Browderovi a o zákonech, které se již prosadily pod jménem Sergeje Magnitského v několika zemích světa, na ČMAKu pohovoří.

Jana Ciglerová: Ženy v americké politice

Jana Ciglerová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a International Journalism na City University v Londýně. Žije v USA a současně působí v MF Dnes na pozici americké zpravodajky. V minulosti působila jako zpravodajka Lidových novin ve Velké Británii, psala pro The Observer a Evening Standard a absolvovala stáž pro zahraniční zpravodaje v Helsinkách. Založila diskusní pořad Tah dámou v České televizi, vedla časopis Elle a stála u počátku vzniku přílohy Ona Dnes. Vedle novinářské práce také přednáší pro české i zahraniční studenty médií a žurnalistiky v Praze, v roce 2016 například přednášela na univerzitě Clemson v Jižní Karolíně.

Vzhledem ke své specializaci a výborné orientaci v americkém prostředí bude na ČMAKu hovořit o postavení žen v rozbouřených vodách americké politiky.

Todd Jurkowski: Perspectives from a Press Secretary

Todd Jurkowski is the Deputy Cultural Attaché at U.S. Embassy Prague.  Prior to the Czech Republic, he served as a deputy spokesperson at the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan.  Todd started his diplomatic career as a vice consul at the U.S. Consulate in São Paulo, Brazil, and the U.S. Embassy in Mexico City. 

Prior to joining the State Department, Todd was a television anchor and reporter in Florida. He won an Emmy award for his reporting, which focused on politics.  After his journalism career, Todd worked as a communications director for a member of Congress in Washington, D.C.  In 2009, the Washington Post named Todd one of the top 25 press secretaries on Capitol Hill. 

Todd’s great grandparents immigrated to the United States from Pisek and Prague.  Todd is still learning Czech, and also speaks Spanish and Portuguese.  In his free time, he enjoys playing sports, listening to music and reading.  Todd is married.   He and his wife have a 13-year-old daughter, plus a dog and a cat.

At ČMAK, Todd will be talking about his perspectives from a Press Secretary of a congressman.

Fakescape

Dokážete uniknout dezinformacím? Všechno, co je na internetu, není nutně pravda. Fakescape je hra, zaměřená na rozvíjení jednotlivých kompetencí mediální gramotnosti – kritické myšlení a ověřování informací. Absolventi workshopu si budou uvědomovat mediální nástrahy, které na ně (nejen) v online prostředí číhají. 

Fakescape!

Aktualizováno: 02.09.2021