2016

Přístup ke střední a východní Evropě

Výuka kreacionismu

Trest smrti

Společný bod všech výborů Senátu. Projednáván bude na plenárním zasedání.

Status teritorií

Ochrana nemovitých památek