Český model amerického kongresu 2022

Děkujeme za skvělý 12. ročník!

Český model amerického kongresu (ČMAK) je unikátní vzdělávací projekt umožňující studentům středních a vysokých škol zažít na vlastní kůži jednání na půdě zákonodárného orgánu jedné z nejstarších demokracií světa. Účastníci mohou na týden okusit atmosféru jednacích sálů i vypjatých kuloárních jednání, balancovat na tenké hranici mezi lobbingem a korupcí a obhajovat své činy před veřejností prostřednictvím neúprosných novinářů.

Nejmocnější parlament světa

ČMAK je komplexním odrazem fungování amerického Kongresu. Abychom mohli Kongres nasimulovat věrně a umožnit ti tak proniknout do tajů americké politiky, nabízíme hned několik rolí, které můžeš zastávat. Při registracích máš tak možnost zvolit si tu, která bude tvému srdci nejbližší!

Kongresman

Pokud je tvým snem reprezentovat americké občany v nejvyšších patrech politiky, nech se zvolit do nejstaršího parlamentu světa! ČMAK ti dává možnost zasednout v Senátu nebo ve Sněmovně reprezentantů, a to v jednom z devíti výborů. Při práci zákonodárce budou rozhodující argumentační schopnosti, pečlivá příprava i touha po znovuzvolení. Zvítězí blaho voličů nad názory vaší frakce a vaše svědomí nad tučnými příspěvky od lobbistů?

  –   Sněmovna reprezentantů

Pokud jsi v politice spíše nováček a preferuješ jednání v menších skupinách, hledej svůj vysněný mandát spíše mezi sněmovními výbory. Ve Sněmovně se totiž většina jednání odehrává právě ve výborech po několika kongresmanech, což je pro začátečníka vhodnější než jednání ve velké skupině na plénu.

Členové Sněmovny reprezentantů se navíc v rámci svých stran člení do frakcí názorově bližších proudů. Pokud se rychle zorientuješ a přesvědčíš svoje frakční kolegy, můžeš se stát frakčním lídrem, který bude mít na starost koordinaci jak vnitřního fungování frakce, tak vztahy a koaliční jednání s ostatními frakcemi!

  –   Senát

Pokud jsi naopak v politice jako ryba ve vodě a troufneš si vést většinu vyjednávání na senátním plénu namísto malých výborů, zamiř do Senátu! Senátoři budou ve výborech projednávat pouze jeden zákon během jednoho dne, zbytek jednání se odehraje na slavnostním plénu padesátky senátorů, z nichž každý bude reprezentovat vedle svojí strany i stát, za který byl zvolen. Velké množství senátorů v jednacím sále umožňuje rozjet nové politické hry, nicméně zároveň vyžaduje větší dravost, pečlivější přípravu a více zkušeností.

V Senátu navíc nebudeš součastí žádné frakce. Budeš tedy odpovědný pouze svojí straně, přičemž v modelovém jednání bys měl vystupovat dle svého reálného protějšku. I přes absenci frakcí však budeš mít možnost hned ze začátku rozhodit sítě, zatahat za nitky a poprat se s republikánskými nebo demokratickými kolegy o místo stranického whipa.

Ministr

Míříš ještě výš? Staň se členem prezidentčiny administrativy v roli jednoho z devíti ministrů! Tvým úkolem bude reprezentovat postoje exekutivy na jednáních sněmovních i senátních výborů a zajistit tak, aby projednávané zákony co nejvíce odpovídaly představám exekutivy. Na závěr budeš mít možnost prezidentce doporučit, zda má konkrétní zákon vetovat, což bude při výborových jednáních společně s odbornými znalostmi a důkladnou přípravou tvoje nejsilnější zbraň! Kromě navštěvování výborů se můžeš také těšit na vypjatá jednání samotné exekutivy, reprezentaci exekutivy na tripartitním vyjednávání a mimořádný zájem kongresových médií.

Lobbista

Je tvou doménou tahání za nitky v zákulisí? Zasáhni do podoby vznikajících zákonů z pozice lidskoprávního aktivisty nebo třeba zástupce ropného koncernu. K dispozici budeš mít šekovou knížku, kontakty v médiích a tvárné kongresmany. Při vyjednáváních budeš pod neustálým dozorem vyšetřovatelů z Úřadu pro kongresovou etiku, kteří budou bedlivě pozorovat, zda prosazuješ zájmy své organizace v souladu se všemi pravidly. Ta pravá politika se netvoří v jednacím sále, ale v kongresových kuloárech!

Žurnalista

Nepostradatelnou součástí každé demokratické společnosti jsou média. Kdo jiný by pronikal do zákulisních jednání, informoval o kongresových kauzách a ukazoval tak voličům v pravém světle, co se děje za zdmi Kapitolu? Média mohou být silnou zbraní každého kongresmana, ale kdykoliv se mohou obrátit i proti němu! Zvol si práci pro noviny nebo pro televizi, dělej rozhovory, naslouchej tajným jednáním na chodbách a navštěvuj tiskové konference. Ukaž politikům, že před pravdou a zodpovědností nemají kam utéct. Co se v Kongresu ráno šustne, odpoledne už je v televizi.

Aktualizováno: 19.09.2022