Rozhovor s vítězem republikánských senátních voleb


Lukáš Tamchyna, který se v průběhu kampaně potýkal s nepříjemnými útoky s nádechem nacismu, se stal senátním republikánským whipem

Mohl byste těm, kteří se do Senátu nemohli dostavit, říct něco o průběhu těchto voleb?

Co se volby, minimálně v republikánské straně týče, mohu říct, že volba byla férová, čestná a důstojná stejně jako naše strana. Tohle se nedá úplně říci o demokratech, nicméně to můžete vidět sami například u kontroverzí okolo voleb sněmovního whipa. Myslím si, že tohle o demokratech vypovídá. Co se týče volby senátního whipa v republikánské straně, my se s kolegou Karolem známe již dlouhá léta. V některých věcech jsme v souhlasu, v některých proti sobě, což je součástí politiky a jakési diplomacie. Hlavní je, že jsme se shodli na tom, že chceme vést kampaně čistě a vyhneme se podpásovým ranám. Také jsme si již na začátku řekli, že chceme, aby naše soupeření vedlo jen a pouze k prospěchu republikánské strany. Bezprostředně po projevech jsme si podali ruku na znamení, že mezi námi není žádná rozepře, tudíž dva zájemci neznamenají rozepře. Znamenají naopak jednotu a v tuto chvíli si kolegy Karola vážím a je to takový vicewhip.

Jak plánujete vést stranu?

V tuto chvíli jsme v neustálém kontaktu, vytvořili jsme komunikační kanály, skrze které koordinujeme činnosti v jednotlivých výborech. Také pravidelně kontaktuji jednotlivé senátory v jednotlivých výborech. Táži se jich, zda je situace ve výboru dobrá. Pokud by byla nějaká krize, mohu ihned zasáhnout, není pro mě problém, abych se dostavil osobně nebo jiným způsobem. Samozřejmě já sám zasedám ve výboru pro finance, který je pro nás dosti palčivý, jelikož jsme zde v menšině republikánů. Někteří senátoři museli za svými rodinami do svých států a bohužel jejich povinnosti byly jinde, čímž nezpochybňuji důležitost senátu.

Jak zvládáte situaci menšiny ve výboru?

Je to samozřejmě složité, jak jsem již říkal, někteří se nemohli účastnit. Jeden kolega musel za svojí manželkou, která umírá. Samozřejmě jeho absenci rozumíme. Druhý senátor bohužel kvůli smrtelné nehodě už nepřijede. Doufáme, že ve doplňujících volbách budou jejich funkce nahrazeny opět republikány a budeme moci pokračovat v dobré práci.

Jak tedy v rámci výboru plánujete postupovat?

V tuto chvíli máme spoustu skvělých pozměňovacích návrhů. První demokratický návrh jsme úspěšně zarazili, jelikož se nám povedlo vytvořit rovnost hlasů, tudíž tento návrh spadnul. Nyní je předložených několik mých pozměňovacích návrhů, které si myslím, že jsou mnohem lepší. Regulace kryptoměn se dá chápat jako útok na jednu z posledních bašt. Slibuji za celou republikánskou stranu, že uděláme vše pro to, aby tento zákon nebyl přijat.

Plánujete nějakou spolupráci s exekutivou či sněmovním whipem J. Kopřivou?

Samozřejmě, ve prospěch celé Ameriky, je spolupráce důležitá. Není zájmem nikoho, aby byly jednotlivé složky moci rozdělené či rozhádané. Jak s panem Kopřivou, tak s prezidentkou Hrdličkovou plánuji sladění cílů, aby demokraté neměli šanci ohrozit základní svobody našich občanů.

V neděli na zahajování došlo k útoku na vaši kampaň, mohl byste mi k tomu něco povědět?

Rozhodně to nebyl nikdo z republikánské strany, to je naprosto nereálné. Já myslím, že toto je další pokus demokratů, kteří nemají úctu k Americe a jejím tradicím a hodnotám. Neváží si ničeho. Tento zbabělý útok na moji kampaň se však nepovedl, jelikož republikánská strana byla jednotná. Kolega Karol tento krok demokratů taky odsoudil toto počínání.

Plánujete tento incident dál řešit?

Víte, ono je to možné, na druhou stranu mi přijde dostatečné se o to podělit touto formou, ať si každý udělá obrázek. Myslím, že není třeba, aby státní složky vyšetřovaly takovou věc. Samozřejmě pokud budou ze své iniciativy chtít, budu spolupracovat.

Jaký je váš názor na další kauzy demokratů?

Demokratická strana problém má, měla a bude mít. Já věřím a hlavně doufám, že se nebudou jejich problémy odrážet na výsledcích naší práce. Pod mým vedením se tomuto pokusím zamezit.

Autorka: Sarah Baráková

Aktualizováno: 13.09.2018