Vedení projektu

Český model amerického kongresu 2017 řídí výkonný koordinační výbor jmenovaný valnou hromadou Centra pro studium diplomacie a politiky. Pokud si přejete vedení projektu kontaktovat, obraťte se na konkrétního člena výboru podle tématu, o němž s námi chcete hovořit.

Výkonný ředitel: Michal Bělka (belka@americkykongres.cz)
– Koordinace a personální zajištění celého projektu

Finanční a PR ředitel: Marek Szeles (szeles@americkykongres.cz)
– Komunikace s partnery projektu
– Fundraising a propagace
– Kontakt pro média

Organizační ředitelka: Kristýna Hrdličková (hrdlickova@americkykongres.cz)
– Provozní záležitosti projektu (prostory, ubytování, stravování, doprava,…)

Programový ředitel: Tomáš Jančar (jancar@americkykongres.cz)
– Politický systém a rozdělení mandátů
– Agenda jednání, odborné podklady a jejich korektury

– Přípravný program a hosté

Ředitel vnitřní správy a komunikace: Jakub Drahorád (drahorad@americkykongres.cz)
– Registrace a informační servis pro účastniky
– Tiskové centrum Kongresu

Aktualizováno: 21.03.2017