Vedení projektu

Český model amerického kongresu řídí výkonný koordinační výbor jmenovaný valnou hromadou Centra politických studií. Pokud si přejete vedení projektu kontaktovat, obraťte se na konkrétního člena výboru podle tématu, o němž s námi chcete hovořit.

Výkonný ředitel: Milan Podmaník (milan.podmanik@americkykongres.cz)

Student doktorského studia na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

– Koordinace a personální zajištění projektu

Organizační ředitel: Adam Karas (karas@americkykongres.cz)

Student

– Registrace a informační servis pro účastníky, provozní záležitosti projektu (prostory, ubytování, stravování, doprava, …)

Odborný ředitel: Rafael Berti (berti@americkykongres.cz)

Student Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

– Politický systém a rozdělení mandátů, agenda jednání, odborné podklady a jejich korektury

Programový a finanční ředitel: Simona Petrů (petru@americkykongres.cz)

Studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

– Přípravný program a hosté, komunikace s partnery projektu, fundraising

Administrativní ředitel: Sarah Baráková (barakova@americkykongres.cz)

Studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

– Jednací procedury, hodnocení účastníků, pozorovatelská agenda a vzdělávání organizátorů

Public Relations ředitel: Eva Klímová (klimova@americkykongres.cz)

Studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

– Propagace projektu, správa sociálních sítí, grafika a IT

Aktualizováno: 01.05.2021