Matěj Skuhravý o slastném i strastném výboru pro energii a hospodářství

The Wall Street Post Rozhořčený zastupitel U. S. Chamber of Commerce Matěj Skuhravý vyjadřuje a vysvětluje své pocity ohledně náladu drancujících jednání ve výboru pro energii a hospodářství.

Můžete objasnit, co jako zástupce US Chambre of Commerce zastáváte ve výboru pro energii a hospodářství?
Zastupuji největší americké korporace a svazy podnikatelů, zastupuji tedy právě jejich zájmy. To znamená, že jsem proti většině zásahů do volného trhu a pro maximální podporu průmyslu.

Jak podle vás proběhl první jednací den? Jste spokojen s jeho vývojem a výsledkem jednání o zákonu týkající se regulace pokusů na zvířatech?
Jednání o tomto zákonu bylo velmi krátké, avšak velice plodné, a proto jsem vesměs spokojen – společně s farmaceutickým lobby se nám testování na zvířatech v zásadě legalizovat podařilo.

Je něco konkrétního, týkající se prvního jednání, co byste nějaké ze stran vytkl?
Zrovna v případě zmíněného jednání jsme došli ke skvělému kompromisu, proto nemám žádných výtek vůči žádné ze stran či frakcí.

Rád bych se vás také zeptal na váš názor na druhé jednání týkající se výzkumu flavivirů?
Toto jednání již tak hladce neprobíhalo, dokonce se ve výboru ukázali oba sněmovní whipové a vyvíjeli zde značný nátlak na jednotlivé poslance. V první části dne hlasovali obě strany spolu a jednání bylo velice produktivní, v odpolední části zde pak probíhal velice tuhý stranický boj, avšak výsledek jednání je skvělý, funkční zákon.

Přišlo vám na místě, že se během ranní a dopolední části jednání probíraly potraty?
Je dobře, že se ptáte. Vzhledem k tomu, že problematika potratů je ošetřena jinými zákony, připadá mi zbytečné, že se zmínka o nich vůbec vyskytovala v zákonné předloze. Jsem tedy rád, že byla ze zákona odstraněna.

Je ještě něco k čemu byste se chtěl vyjádřit ohledně jednání o výzkumu flavivirů?
Ještě jednou bych rád vyjádřil rozhořčení nad nátlakovou politikou vedení republikánské strany, která vedla k prudkým změnám názorů v této straně.

Dostáváme se k třetímu a poslednímu bodu agendy, a to Revitalizace průmyslových zón. Mohl byste prosím našim čtenářům objasnit, o čem se konkrétně jednalo?
Jednalo se o výši podpory udělované subjektům revitalizujícím tzv. brownfields – opuštěné průmyslové objekty nebo celé čtvrti. Z původně nesmyslného návrhu se však po dlouhém jednání stal celkem logický, bipolární zákon.

Chtěl byste na závěr ještě sdělit našim čtenářům něco týkající se průběhu celého jednání?
Chtěl bych poděkovat tradicionalistické frakci, anžto po celou dobu jednání její poslankyně houževnatě hájily zájmy jejich voličů a udržely si zdravý rozum navzdory tomu, že zbytek republikánů se je snažil svést na scestí.

Ondřej Svoboda

Aktualizováno: 14.09.2017