Výbor pro přírodní zdroje (Committee on Natural Resources)

NÁZEV_VÝBORUVýbor v současné podobě vznikl až v posledních letech, ač se jeho historie dá vystopovat až do počátku devatenáctého století. Dnes se zabývá energetickou politikou, nerostnými surovinami a regulací jejich těžby, správou veřejných prostranství, národních parků, oceánů, regulací rybářství, památkovou péčí a problematikou indiánských rezervací.

 

V současném Kongresu má 43 členů a 5 specializovaných podvýborů.

Agenda a dokumenty


Nakládání s jaderným odpadem: výzkumná zpráva, zákonná předloha, důvodová zpráva

Ochrana korálových útesů: výzkumná zpráva, zákonná předloha, důvodová zpráva

Omezení světelného znečištění: výzkumná zpráva, zákonná předloha, důvodová zpráva

Aktualizováno: 30.08.2017