Do hledáčku zvláštní vyšetřovatelky se dostal výbor pro energii a hospodářství

The Wall Street Post
Během středečního dopoledního jednání byli senátoři výboru pro energii a hospodářství poctěni návštěvou zvláštní vyšetřovatelky Michaely Tobolové. Z této návštěvy se ovšem někteří těšili více než ostatní. Koho se vyšetřování týkalo? Jednalo se snad o demokratické pikle či pokus o sabotáž? Odpovědi na tyto otázky naleznete v rozhovoru s Michaelou Tobolovou.

O jaké obvinění se v souvislosti s výborem pro energii a hospodářství jedná?
Obdržela jsem žádost o prošetření okolností vzniku pozměňovacího návrhu, který měl přidělit 50 % výdajů federálního rozpočtu, v praxi asi 1,9 miliardy dolarů, v oblasti výzkumu flavivirů farmaceutickým firmám. Provedla jsem vyšetřování celé záležitosti a po pečlivém zvážení jsem korupci vyloučila.

O jaké členy výboru se jednalo při obvinění z korupce?
Obvinění z korupce se týkalo pánů Oboráka a Pchálka, kteří byli autory zmíněného pozměňovacího návrhu, a také obou lobbistů ve výboru.

Myslíte si, že se jedná o pokus demokratů vyhnout se vývoji předešlého jednání výboru, kde si republikáni odhlasovali své návrhy díky jejich početní převaze?
Jako zvláštní vyšetřovatelka Kongresu se pohybuji po obou komorách a všech jejich výborech, nebyla jsem tedy přítomna na předešlém jednání dostatečně dlouho na to, abych na tuto otázku mohla odpovědět.

Za předpokladu že se o korupci opravdu jedná, bude dnes projednaný zákon anulovat?
Vyšetřování prokázalo, že se o korupci nejednalo, tudíž z tohoto hlediska je navrhovaný zákon plně validní.

Ondřej Svoboda

Aktualizováno: 13.09.2017